Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Den friare marknaden för nikotinpåsar begränsas igen – lagstiftning kan göra import olaglig

Bukar med tobaksfritt snus.
Bildtext Nikotinpåsar används ofta i stället för snus.
Bild: Juuso Stoor / Yle

Kring påsk blev det möjligt att importera nikotinpåsar till Finland utan begränsningar. Nu meddelar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) att kemikalielagen begränsar importen av nikotinpåsarna.

Nikotinpåsar som inte innehåller tobak, men nog nikotin, har den senaste tiden blivit en populär ersättare till snus.

Förändringen innebär i praktiken att nikotinpåsarna måste uppfylla vissa krav för att släppas ut på marknaden. Det här framgår i ett pressmeddelande från Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

Det ska bland annat finnas varningsmärken på förpackningen på både svenska och finska. Det kan till exempel stå att produkten är giftig vid förtäring.

Även en kemikalieanmälan ska göras om en blandning som innehåller nikotin. Förpackningarna får inte heller locka barn till att använda produkten eller vilseleda konsumenten.

I praktiken leder kraven till att nikotinpåsar som exempelvis köps i Sverige inte uppfyller kraven, och därmed inte kan släppas på marknaden i Finland.

Ny tobakslag ska förbjuda försäljningen helt

Samtidigt är en regeringsproposition om ändringen av tobakslagen under arbete.

Enligt propositionen (på finska) som nu är på remissrunda, är nikotinpåsarna ett betydande hot mot folkhälsan. Det föreslås därför att det skulle bli förbjudet att sälja eller förmedla nikotinprodukter i Finland.

Enligt propositionen är ändringen av tobakslagen brådskande och den nya lagen ska träda i kraft så fort som möjligt.

Som expeditionsministär är regeringens möjligheter att lämna in lagförslag till riksdagen begränsade.