Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny båtförvaringshall får byggas i Predium

Företaget Predium Hamn får bygga en ny båtförvaringshall vid Järnösundsvägen. Det är frågan om en presenningshall för vinterförvar av båtar.

Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd har beviljat bygglov för en 1750 kvadratmeter stor hall.

Nämnden ställer en del villkor för att hallen ska få byggas.

Bland annat ska golvet ska inte kunna släppa igenom olja eller bränsle. Golvet ska ha tillräckliga kanter eller lutning så att eventuella bränsleläckage kan samlas upp. Båtar eller motorer får endast tvättas på en separat plats och tvättvattnet ska på ett säkert sätt ledas till avlopp, sluten tank eller ett godkänt system för avloppsvatten.

Predium ligger öster om Lappvik och hör till Raseborg.

Relaterat

Flygbild över småbåtshamnen i Ingå kyrkby.

En satsning på tre miljoner euro ger Ingå en av södra Finlands största småbåtshamnar

Hamnen kommer att ha över 800 båtplatser sommaren 2024.

Båtar står förvarade på land, marken är täckt av vatten på grund av högt vattenstånd i intilliggande å.

Många vill förvara båten i centrala Borgå – alla stora båtar har inte fått plats i år

Efterfrågan på förvaring i Sakta farten är högre än utbudet.

Båtar är förtöjda vid en kaj och bakom dem finns en oljebom.

Ingå småbåtshamn fungerar som normalt

Arbetet med att få bort oljan eller bränslet över.

En småbåtshamn där båtar ligger förtöjda. I vattnet finns lite olja.

Oljebekämpningsarbetet i Ingå avslutas

Läckaget är mindre än befarat.