Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg inrättar nya tjänster för idrotten och ungdomsarbetet

En pojke sitter på en skateboard med ryggen mot kameran.
Bildtext Fritidschefen i Raseborg har fått mer jobb. Också det uppsökande ungdomsarbetet hör nu till fritidschefens ansvarsområden. Bildsättningsbild.
Bild: Mostphotos

Idrotten och ungdomsarbetet får var sin verksamhetsenhetschef. Målet är att underlätta den ökade arbetsbördan för fritidschefen.

Raseborgs fritidschefs arbetsuppgifter har ökat i år. För att lätta på arbetsbördan ska staden anställa två nya verksamhetsenhetschefer.

Fritidschefen har ett brett ansvarsområde och är närmaste chef för sammanlagt 24 personer. Fritidschefens arbetsuppgifter har ökat i år eftersom uppsökande ungdomsarbete och konditionssalar för seniorer övergått till fritidschefens ansvarsområde och fritidschefen behöver tid för att genomföra och utveckla verksamheterna.

Stadsstyrelsen välsignade

Stadsstyrelsen har nu beslutat att två nya tjänster inrättas för att det ska finnas en möjlighet till att utveckla verksamheten. Det är frågan om en tjänst som verksamhetsenhetschef för ungdomsverksamheten och en tjänst som verksamhetsenhetschef för idrottsverksamheten.

Porträtt av Fredrika Äkerö. Hon poserar mot en ljus vägg med nycklar och väskan i handen. Hon ser rakt in i kameran.
Bildtext Fredrika Åkerö är fritidschef vid Raseborgs stad. Arkivbild.
Bild: Yle/Cecilia Juuti

En verksamhetsenhetschef får bland annat fatta beslut om semester, godkänna sjukskrivningar och hålla utvecklingssamtal vilket arbetsledare inte får göra. Verksamhetsenhetschefen är inte enbart en administrativ chef utan deltar också aktivt i det dagliga arbetet.

Tillfälligt arrangemang

Staden arbetar som bäst med en organisationsförändring som sannolikt träder i kraft från och med januari 2024. Därför tillsätts de nya tjänsterna endast till den sista december i år. Tjänsterna ledigförklaras internt.

Den nya organisationsmodell torde ta i beaktande behovet av omorganisering av fritidsavdelningen.

Diskussion om artikeln