Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

En del ministerier har köpt alkohol för flera tusen euro – andra har bara köpt glögg till personalen

Många kvitton från Alko.
Bildtext MOT:s utredning visar att en del ministerier köpt en hel del alkohol för olika representationsändamål, medan somliga inte alls köper alkohol för de här ändamålen.
Bild: Ministeriöt, kuvankäsittely: Otso Ritonummi / Yle

Yles MOT-redaktion har gått igenom alla ministeriers alkoholköp under den senaste regeringsperioden. Skillnaderna mellan ministerierna är stora.

Social- och hälsovårdsministeriet har under den här valperioden köpt överlägset mest alkohol med statens bankkort. Skillnaderna mellan ministerierna handlar om flera tusentals euro.

Näringsminister Mika Lintiläs (C) alkoholköp blev en nyhet i mars. MOT-redaktionen beslöt sig därför utreda om Lintiläs uppköp var ovanliga.

Det visade sig att Arbets- och näringsministeriet inte lagt mest pengar på alkohol, men ministeriet hör till dem som bokfört kvittona dåligt.

Grafik över ministeriers alkoholköp utan specificerat ändamål.

Social- och hälsovårdsministeriet i topp

Social- och hälsovårdsministeriet har sedan juni 2019 lagt 9 358,31 euro på alkoholköp.

Enbart för familje- och omsorgsministern Krista Kiurus (SDP) och under en tid Aki Lindéns (SDP) räkning, fylldes spritskåpet för representationsändamål med 3 348,35 euro fram till slutet av januari i år.

Till köpen hör bland annat 79 flaskor bubbel, 75 flaskor rieslingvin, 37 flaskor rödvin och 79 burkar öl.

Köpen motiverades främst med att man fyllde på spritskåpen. Bubbel köptes till en ceremoni.

Två kvitton från Alko, ett av dem med en summa på över 300 euro, det andra över 100.
Bildtext Två kvitton från Social- och hälsovårdsministeriet som köpt alkohol till möten.
Bild: Sosiaali- ja terveysministeriö, kuvankäsittely: Otso Ritonummi / Yle

För social- och hälsoministerns del, det vill säga Aino-Kaisa Pekonen (VF) och Hanna Sarkkinen (VF), är summan 6 009,96 euro. Alkohol har köpts främst till möten.

– När man köper alkoholprodukter är det logistiskt rimligt att köpa alkohol till flera tillfällen, säger ekonomidirektör Mikko Staff vid ministeriet i en kommentar om alkoholköp till spritskåpen.

Staff påpekar också att det inte är ministrarna som väljer ut alkoholdrycker för framtida evenemang. Det är ministrarnas sekreterare som sköter det här.

Arbets- och näringsministeriet sticker ut

Arbets- och näringsministeriet har under Mika Lintiläs (C) tid lagt 1 902 euro på alkohol, enligt statistik från december 2019 till oktober 2022.

Ministeriet har köpt bland annat 29 flaskor konjak och 40 flaskor bubbel och vin.

Två Alkokvitton, ett över 90 euro och ett över 150 euro.
Bildtext Arbets- och näringsministeriet har under flera tillfällen köpt alkohol för att fylla på spritskåpen.
Bild: Työ- ja elinkeinoministeriö, kuvankäsittely: Otso Ritonummi / Yle

Alkoholköpen motiveras med att man köpt drycker till spritskåpet för representationsändamål, men också till personalen och ”för trivsel på jobbet”. Här handlar det bland annat om personalfester.

– Men vi köper bara alkohol för vissa tillfällen, understryker ministeriets ekonomidirektör Taina Vähimaa.

Två kvitton från Alko, ett över 80 euro och det andra kring 30 euro.
Bildtext Två kvitton från Arbets- och näringsministeriets alkoholköp.
Bild: Työ- ja elinkeinoministeriö, kuvankäsittely: Otso Ritonummi / Yle

En del köper inte alkohol till möten

Det är Social- och hälsovårdsministeriet samt Arbets- och näringslivsministeriet som sticker ut i statistiken. I flera av fallen är det oklart för vilket ändamål som alkoholen har köpts.

De övriga ministerierna har inte köpt stora mängder alkohol för representationsändamål via Alko och mataffärer.

Exempelvis Inrikesministeriet har främst köpt alkohol i samband med restaurangmåltider. Ett enda kvitto hittas från Alko och det är då Inrikesministeriet hållit en avskedsfest för specialmedarbetaren Jukka Vornanen.

För avskedsfesten köptes whisky och två flaskor bubbel.

Tre kvitton, alla några hundratal euro.
Bildtext Undervisnings- och kulturministeriet, Justitieministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet har bland annat köpt alkohol i julgåvor, till exempel vin och glögg.

Utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari (SDP) har båda gjort två inköp av alkohol under hela valperioden.

Haavisto har köpt vin till två representationstillställningar för under 100 euro och Skinnari har köpt glögg till sin personal samt specialöl och en flaska hembränt till en representationstillställning.

Justitieministeriet, Miljöministeriet, Kommunikationsministeriet, Försvarsministeriet och Jord- och Skogsbruksministeriet har köpt alkohol i samband med lunchmöten, middagar och julmåltider. Ministerierna har också köpt bubbel till prisutdelningar.

Olika noga bokföring

Ministerierna har angett orsaken till sina alkoholköp med varierande noggrannhet, eftersom det inte finns några allmänna riktlinjer för hur alkoholköp ska bokföras.

Till exempel för statsminister Sanna Marins (SDP) del har alkoholköp till tre evenemang bokförts med beskrivningarna ”statsministerns representation, olika tillfällen såsom jubileer och avskedsfester”. Totalt 20 flaskor bubbel har köpts till de här evenemangen med den här beskrivningen.

För forsknings- och kulturministerns räkning har det köpts alkohol för över 1 400 euro med motiveringen ”evenemang med samarbetspartner” och för ospecificerade personalevenemang och retreater. Ministeriet har köpt 40 flaskor vitvin, 26 flaskor rödvin, 42 burkar öl och 16 flaskor bubbel.

Två kvitton, ett värt 46 euro och det andra 263 euro.
Bildtext Forsknings- och kulturministerns kvitton från alkoholköp som bokförts som ”alkohol för evenemang med samarbetspartner”.
Bild: Opetus- ja kulttuuriministeriö, kuvankäsittely: Otso Ritonummi / Yle

Finansministeriet har varit noga i sin bokföring. Det är tydligt varför alkoholen köpts.

Exempelvis den 20 december 2021 har ministeriet handlat två flaskor bubbel på Alko och i bokföringen skrivit ”minister Saarikko har bjudit mousserande vin till Sami Yläoutinen för att hedra att han lämnar ministeriet tisdagen den 21 december”.

Texten är en förkortad översättning och bearbetning av MOT-artikeln MOT kävi läpi kaikkien ministeriöiden alkoholiostot viime vuosilta – Mika Lintilän alkoholipotti kalpenee toisen ministeriön rinnalla skriven av Jasmina Kauta. Översättning till svenska: Märta Nummenmaa.