Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Efter explosion som dödade soldat: Försvarsmakten ser över säkerheten under övningar med sprängämnen

Militärklädsel med Finlands flagga på.
Bildtext Försvarsmakten har avslutat en utredning av en dödsolycka som skedde i Rovajärvi i fjol. Bilden har ingenting med olyckan att göra.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Försvarsmakten har slutfört en utredning av en explosionsolycka som i april i fjol krävde livet på en soldat. Olyckan inträffade i Rovajärvi.

Personen som dog var en erfaren soldat i försvarsmaktens personal.

Olyckan inträffade i samband med en stridsövning på Rovajärvi skjut- och övningsområde den 27 april i fjol. Övningen i fråga fokuserade på hantering av tändutrustning och eldmarkering.

Soldaten som dog var en utbildare som fungerade som övningsledare. Explosionen inträffade när en spikad laddning i det färdiga eldmarkeringsfältet hade hanterats. Samtidigt hade en annan laddning lagts till i strid med bestämmelserna.

Det här ledde till att 400 gram sprängämne exploderade.

Soldaten fick allvarliga skador. Soldaten fick omedelbart första hjälpen på plats och fördes med helikopter till sjukhus, men avled till följd av sina skador följande dag, den 28 april.

Personalen måste utbildas bättre

Utredningen tyder på brister både i säkerhetsbestämmelserna och i kompetensen hos den personal som hanterar sprängämnen.

Enligt försvarsmakten ökade tillsatsen av ett sprängämne skadornas svårighetsgrad, vilket bidrog till soldatens död.

Den omedelbara orsaken till tändningen av stubintråden kunde ändå inte fastställas. Försvarsmakten uppger att olyckan inte orsakades av att det explosiva materialet inte fungerade som det skulle.

Det explosiva materialet medförde i sig inte ökad olycksrisk.

Försvarsmakten konstaterar att det inte fanns någon sprängningsplan och tillhörande riskbedömning. På basis av det här har man beslutat att förbättra säkerheten, bland annat genom att se till att personalen som utför sprängningsarbeten är kompetent.

”Vårt motto är uppdraget först – alltid säkert. Tyvärr hände olyckan oavsett” säger major Ville Rosenlund, chef för arbets- och tjänstesäkerheten, i ett pressmeddelande.