Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Cyberattacker mot Finland har blivit vanligare – hotnivån har stigit i och med Natomedlemskapet

Datorer och datakablar i en serversal.
Bildtext Överbelastningsattacker är en av de vanligaste typerna av cyberpåverkan. Det sker tiotusentals varje år i Finland.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Det är främst överbelastningsattackerna som har blivit vanligare i Finland. Trots den ökade hotnivån bedömer Skyddspolisen och Transport- och kommunikationsverket Traficom att en cyberattack som skulle lamslå samhället är osannolik.

En stor förändring i och med Rysslands anfallskrig mot Ukraina är att det inte längre sticks under stol med att det är Ryssland som utgör det största hotet mot den finländska cybersäkerheten.

– Även om det ännu i fjol våras var lugnt, även i Finland, så har förra årets sommar och höst fört med sig en ökning i Rysslands cyberverksamhet riktad mot Finland, säger skyddspolisens chef Antti Pelttari.

Antti Pelttari.
Bildtext Antti Pelttari har fungerat som Skyddspolisens chef sedan 2011.
Bild: Silja Viitala / Yle

Senast finländska myndigheter utsattes för en omfattande cyberattack var när Finland officiellt blev medlem i Nato, den 4 april i år. Bland annat riksdagens webbplats låg nere i några timmar efter en överbelastningsattack som en rysk hackergrupp tagit på sig ansvaret för.

Cyberspionage är ett aktuellt hot

Ryssland har traditionellt utnyttjat personbaserad underrättelseinhämtning under diplomatisk täckmantel för att anskaffa underrättelser. Som en följd av kriget i Ukraina halverades Rysslands underrättelsenätverk i Finland under fjolåret, vilket gör de digitala kanalerna allt viktigare.

– Finlands Natomedlemskap, som nu har förverkligats, gör Finland till ett ännu intressantare mål för underrättelseverksamhet. Ryssland söker nu information om hurudan Natomedlem Finland kommer att bli, säger Pelttari.

– Ryssland strävar nu också efter att anskaffa information om Nato via Finland.

Så spionerar stater via webben

Även om Natomedlemskapet har ökat intresset för Finland, så innebär det också att medlemskapet innebär nya samarbetsmöjligheter.

En del av de över 3000 personer som deltar i cyberförsvarsövningen Locked Shields 2023

Världens största cyberförsvarsövning började – Finland är regerande mästare

Över 3 000 personer deltar i ”Locked Shields” i Tallinn.

Pelttari påpekar att även om Ryssland står i rampjuset för statlig påverkan på finländsk cybersäkerhet, så är Kina också en betydelsefull stat. Kina har både ett intresse i att samla underrättelser från Finland, samt besitter de resurser som krävs för den typen av verksamhet.

Cybersäkerhet är vardag

Cybersäkerhet är ett ämne som kontinuerligt påverkar finländska medborgare och organisationer. Cybersäkerhetscentret publicerar veckovisa rapporter som vittnar om nya dataintrång, nätfiske, spionage med mera. Och enligt Traficoms generaldirektör Kirsi Karlamaa är ämnet allt mer aktuellt.

– Cyberattackernas mängd har ökat, säger Karlamaa.

– Samtidigt ser man en förändring i tillvägagångssätten.

Enligt Karlamaa har mängden utpressningsprogram ökat, och deras utbredning är mer målinriktad än tidigare. Speciellt statsförvaltningen och organisationer som är kritiska för försörjningsberedskapen har varit föremål för attacker.

Det sker också tiotusentals överbelastningsattacker årligen i Finland. Under 2022 ökade attacker av den typen väsentligt jämfört med 2021.

Mängden anmälda överbelastningsattacker ökade mot slutet av år 2022. En tredjedel av alla årets anmälningar hittills har inkommit till Cybersäkrerhetscentret under tre första veckorna i april. Karlamaa attribuerar detta till Finlands accession i Natoalliansen.

– Det centrala budskapet är att det nu är hög tid att diskutera cybersäkerheten, säger Karlamaa.

Mändgen ökade drastiskt mot slutet av året
Bildtext Enligt Cybersäkerhetscentret är överbelastningsattackernas syfte främst att föra fram ett budskap.