Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Cannabisanvändning bakom ökning av drogutlösta psykoser

Uppdaterad 23.04.2023 16:12.
Man håller i tändare och marijuana
Bildtext Cannabisanvändning ökar risken för psykos.
Bild: lev dolgachov

Antalet drogutlösta psykoser har ökat i Finland. I synnerhet cannabis orsakar fler första psykoser än tidigare hos unga vuxna, eftersom allt fler unga prövar på cannabis.

Unga är överlag i en känslig ålder och mer benägna att utveckla psykos, säger Pekka Laine, specialistläkare i psykiatri vid Uleåborgs universitetssjukhus. Laine är specialiserad på beroendepsykiatri.

– Trauma utsätter också människor för psykoser, och cannabisanvändning är vanligast uttryckligen bland de unga som mår dåligt, eller som använder droger för att glömma sina trauman.

Enligt Laine är den största delen av drogutlösta psykoser ändå fortfarande alkoholpsykoser. Psykoser som utlöses av någon annan narkotika än cannabis är mycket mer ovanliga än cannabispsykoser.

Boris Karpov, specialistläkare i psykiatri vid HUS säger att regelbunden cannabisanvändning kan fördubbla risken för psykos.

Enligt Karpov finns det ändå nästan alltid också en genetisk mottaglighet bakom en psykos. En del personer insjuknar alltså lättare i psykos än andra. Psykoser är också kraftigt ärftliga.

Olika typer av cannabis är dessutom olika riskfyllda, tillägger Kristian Wahlbeck, ledande sakkunnig vid Mieli Psykisk Hälsa Finland rf. Syntetiska cannabinoider medför den största risken att utveckla en psykos.

Samband med schizofreni

Omkring 3–4 procent av den finländska befolkningen insjuknar i psykos i något skede av livet. Oftast utlöses psykosen när man är ung vuxen. Om det inte är en drogutlöst psykos beror den oftast på schizofreni. Omkring en procent av finländarna insjuknar i schizofreni.

Vanliga symtom vid en psykos är bland annat tankestörningar, hallucinationer och vanföreställningar.

– Vanföreställningarna kan till exempel vara att en patient upplever att andra människor iakttar eller till och med förföljer hen. Hallucinationerna är oftast rösthallucinationer, patienten hör diffusa ljud eller till och med prat som andra inte hör. En psykos är överlag ett förvirrande tillstånd där man har svårt att veta vad som är verkligt och vad som inte är det, säger Juha Veijola.

Hur länge en psykos räcker varierar, säger Veijola. Det kan vara ett par timmar, men som längst varar de i flera månader.

Efter att man fått en psykos en gång ökar risken för att man ska få det på nytt. Då ska man också vara extra försiktig med att använda droger.

– Om man inte slutar använda cannabis efter en psykos finns risken att man får nya psykoser och småningom kanske till och med utvecklar schizofreni, säger Kristian Wahlbeck.

För att förebygga upprepade psykoser är det enligt Boris Karpov viktigt att minska på stressfaktorer och öka på sådana faktorer som skyddar en. Var och en kan till viss mån skydda det centrala nervsystemet genom sunda levnadsvanor såsom att ha en regelbunden sömnrytm, att konditionera, att ha sociala nätverk och att inte använda droger.

”Svårt att se några som helst fördelar med legalisering”

På torsdagen hade ett medborgarinitiativ om att legalisera cannabis samlat 50 000 underskrifter, vilket betyder att förslaget kommer att behandlas i riksdagen. Enligt initiativet borde det bli lagligt att använda, inneha och odla cannabis för eget bruk.

Om förslaget klubbas igenom ser Kristian Wahlbeck att det kan få negativa konsekvenser för folkhälsan. Han förväntar sig att cannabispsykoser i så fall blir vanligare och att det ställer nya krav på den psykiatriska vården.

– Vi kommer också att se betydligt fler som inte kan begränsa sitt cannabisbruk utan använder det så ofta att deras funktionsförmåga försämras och de till och med blir arbetsoförmögna.

Wahlbeck ställer sig däremot positivt till avkriminalisering av cannabis som skulle göra det lättare att söka hjälp.

– Men jag har nog väldigt svårt att se några som helst fördelar med en legalisering.

Företaget Puregene i Schweiz har en försöksodling med rusmedelscannabis.

Medborgarinitiativ för att legalisera cannabis går vidare till riksdagen

Anser att ett förbud är skadligare än legalisering.

Artikeln har uppdaterats med citat av Kristian Wahlbeck, ledande sakkunnig vid Mieli Psykisk Hälsa Finland rf.