Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kompost eller insamlingskärl? Snart ska köksavfallet sorteras även i många småhus

Uppdaterad 24.04.2023 14:49.
En kvinna tömmer bioavfall i en stor låda.
Bildtext Minna Partti, miljösakkunnig vid HRM, ger tips kring olika alternativ när det gäller att ett skaffa bioavfallskärl eller en egen kompostor.
Bild: Mårten Lampén / Yle

Det blir obligatoriskt att samla in bioavfall i bostadshus i tätortsområden med minst 10 000 invånare. På flera håll inleds insamlingen redan i år. Ändringen gäller hela landet från slutet av år 2024.

I hemmaköket uppstår rejält med bioavfall, både i matlagningen och av rester på tallrikskanten. Snart ska matresterna sorteras i allt fler hem.

I år och under år 2024 träder en ny lag om hur bioavfallet ska sorteras i kraft. Alla bostadshus i tätorter med över 10 000 invånare ska sortera bioavfallet. Bland dem finns många småhus och radhus där bioavfallet inte tidigare sorterats.

I den förnyade lagen faller bioavfallsinsamlingen på kommunernas ansvar.

Separat sopkärl eller kompost på gården?

Invånare i de berörda områdena kan välja att skaffa ett bioavfallskärl, som avfallsbolaget tömmer mot betalning.

På flera orter kan grannar samsas om en kompost och göra upp avtal om att dela på ett bioavfallskärl.

Det andra alternativet är att skaffa ett eget kompostkärl, i vilken man själv komposterar livsmedelsrester.

Rotsaker skalas.
Bildtext Fler människor än tidigare måste börja sortera det avfall som uppstår hemma i köket.
Bild: Mårten Lampén / Yle

Många har kontaktat avfallshanteringsbolagen med frågor kring hur bioavfallet nu ska skötas. Till exempel Helsingforsregionens miljötjänster HRM har fått många frågor.

– Att kompostera passar de människor som till exempel odlar något i trädgården och har användning för mull. Förstås måste man vara intresserad av saken åtminstone i någon mån, för komposten kräver omvårdnad, säger Minna Partti miljösakkunnig vid HRM.

En central fråga är också om man har rum för komposten på gården. En kompost kan stå på en rätt så liten gård, men riktigt intill dörrar eller fönster kan den inte placeras.

En kvinna häller matrester i en kompost.
Bildtext Helsingforsregionens miljötjäster HRM ordnar avgiftsfria kurser i hur man sköter en kompost, berättar Minna Partti.
Bild: Mårten Lampén / Yle

Då matrester slängs i komposten, måste den vara avsedd för livsmedelsavfall. Det betyder att komposten ska vara värmeisolerad och skyddad mot skadedjur.

Biokärlet som töms av avfallshanteringsbolaget är för många människor det enklaste alternativet.

– Om du vill komma lätt undan kan du välja biokärlet. Speciellt om grannarna delar på kärlet så hålls kostnaderna väldigt skäliga, säger Partti.

De regionala bestämmelserna för var man får placera kompostkärlet varierar.

Här kan du läsa om de österbottniska avfallsbolagen: Förpackningsmaterial ska återvinnas mer och bioavfall sorteras skilt – avfallsbolagen förnyar metoder för återvinning i rask takt

Hur är det med prislappen, då?

Partti säger att många som bor i småhus är fundersamma över kostnaderna.

Vid HRM är det förmånligaste priset 90 euro per år per kärl som ska tömmas. Det gäller då ett 140 liters kärl töms med fyra veckors mellanrum, och högt åtta personer använder det.

Då bioavfallet sorteras kan behovet av att tömma blandavfallskärlet minska. Blandavfall är dyrare att tömma än bioavfall.

En kompost som lämpar sig för livsmedel kan kosta kring tvåhundra euro, eller mer. I längden blir det förmånligare att använda den än att beställa tömning, menar Partti.

– Skaffar man kompostkärl och torrströ, så är det en viss investering i början, men efter det behöver man inte betala för avfallshanteringen.

Förändringen träder i kraft i olika takt i olika kommuner

Skyldigheten att ordna separat insamling av avfall utvidgas i olika takt på olika områden. Det kommer ta till slutet av år 2024 tills alla bostäder som omfattas verkligen är med.

Var och en ska meddela myndigheterna om man vill att bioavfallet töms, eller tänker kompostera avfallet i en egen kompost.

Föreningen Cirkulärkraft Finland understryker att man inte behöver vara i kontakt med myndigheterna innan de regionala myndigheterna hör av sig.

Det finns också områden där avfallet redan sorterats och samlats in enligt bestämmelserna, där förändras inget.

– Information ges åt invånarna i regionerna. Ingen orsak till att stressa över det, säger kommunikationschef Kaisa Halme vid föreningen Cirkulärkraft, som representerar kommunala avfallshanteringstjänster.

En kvinna i en solig skog.
Bildtext Ungefär en tredjedel av hushållens blandavfall är bioavfall, säger Kaisa Halme från föreningen Cirkulärkraft Finland.
Bild: Mårten Lampén / Yle

Till exempel i huvudstadsregionen har HRM delat upp förändringen i etapper. För tillfället samlar bolaget information i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt gällande hur fastigheter med 1–4 invånare väljer att sortera bioavfall. I maj börjar HRM föra ut biosopkärl till invånare på de här områdena. Också i Vanda har bolaget börjat samla in information, och Helsingfors följer efter.

– Vi har kring 60 000 fastigheter som berörs. Drygt 50 000 av dem varken sorter bioavfall eller komposterar. För att hålla det hela under kontroll har vi delat upp det här i mindre delar, säger Juho Nuutinen, driftschef för avfallshantering vid HRM.

En tredjedel av blandavfallet är fortfarande bioavfall

Enligt Cirkulärkraft finns det fortfarande väldigt mycket bioavfall i hushållens blandavfall, i medeltal kring en tredjedel.

Om bioavfallet inte sorteras, går man miste om fördelarna.

– Vi slösar bort näring och möjligheten att utvinna energi av bioavfallet. Efterfrågan på biogas ökar, och nu förlorar vi värdefullt råmaterial för det, säger Kaisa Halme från Cirkulärkraft Finland.

Artikeln är en översättning och förkortning av Yle Uutisets artikel Keittiössä syntyvä biojäte pitää pian lajitella monissa pientaloissakin – asiantuntija neuvoo, sopiiko sinulle kotikompostori vai biojätekeräys, som publicerades 23.4.2023.