Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Väntetiden för bygglov har förkortats i Åbo

I slutet av mars var väntetiden för bygglov i genomsnitt 73 dagar i Åbo.

Målsättningen är att bygglov i slutet av året ska godkännas på 60 dagar. Tiderna räknas som ett medeltal över 12 månader.

Yle Åboland har i flera repriser rapporterat om långa väntetider inom bygglovsenheten som drabbar både enskilda invånare och stora byggföretag.

Staden har lagt in mer resurser för att förbättra kundupplevelsen och förkorta väntetiderna.

Byggnads- och tillståndsnämnden diskuterar väntetiderna på sitt möte 27.4.2023.

Åboland

Dataintrång i hemvården och på serviceboenden – flera tusen personuppgifter kan vara läckta

Företaget Westlog som transporterar inkontinensprodukter har utsatts för dataintråg. Det innebär bland annat att personuppgifter kan ha läckts.

Westlog ansvarar för transporten av inkontinensprodukter i Västra Finlands samarbetsområde, dvs. välfärdsområdena i Egentliga Finland, Satakunta och Österbotten. Bland kunderna finns serviceboenden och hemvård samt privatpersoner.

Kunders namn, kontaktuppgifter och personbeteckningar kan ha röjts i och med dataintrånget. Flera tusen kunder berörs av dataintrånget.

Gärningsmännen har dock inte lyckats ta sig in i välfärdsområdenas klient- och patientdatasystem, utan det gäller specifikt transportbolagets system.

En brottsanmälan har lämnats in och också en anmälan till dataombudsmannen.