Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Utvidgningen av Karleby hamn kan få konsekvenser för vattendragen

Oro för projektets miljökonsekvenser syns bland de 22 utlåtanden som inkommit om MKB-programmet. till NTM-centralen i Södra Österbotten.

I expertkommentarerna lyfter man bland annat dels fram frågor kring hur vattentillgången för industriområdet ska tryggas och dels hur projektet kan komma att påverka hur industrin hanterar sitt avloppsvatten.

Myndigheterna efterlyser nu en helhetsöverblick över vilka konsekvenserna kan bli då såväl hamnen som industriområdet växer.

Om planerna för hamnen genomförs i sin helhet skulle verksamheten bedrivas på en yta som är ungefär tre gånger större än idag.

Relaterat

Man med reflexväst och skyddshjälm står med ryggen mot kameran framför en brädhög.

Sjöbevakningen sökte fartyg i nöd i sophög i Karleby

En patrull från Karleby kustbevakningsstation skickades ut till en återvinningsanläggning i Karleby sedan ett nödlarm från ett holländskt fartyg skickats ut från platsen.

Nytt samarbete mellan OX2 och Jakobstads hamn

Energibolaget OX2 och Jakobstads hamn har slutit ett samarbetsavtal kring den havsbaserade vindkraftsparken Laine i Bottniska viken.

Enligt ett pressmeddelande ska Jakobstads hamn spela en viktig roll för drift, underhåll och service av vindkraftsparken. En fungerande hamninfrastruktur är avgörande under både bygg- och driftsfasen av en havsbaserad vindpark.

Vindkraftsparken som ännu är under planering ska bestå av högst 150 vindkraftverk.

OX2 har ockå närmat sig hamnarna i Karleby och Vasa med förfrågan om samarbete och diskussioner förs som bäst kring ett samarbetsavtal.

Man åtalas för båtolycka i Karleby

En ung man åtalas för dödsvållande i Karleby.

Det var för två år sedan som två båtar kolliderade i vattnen utanför Karleby hamn och en 65 årig man dog.

Den unga mannen åtalas också för äventyrande av trafiksäkerheten. Rättegången hålls i sjörättsdomstolen i Helsingfors.

Fartyg.

Jättefartyg anlände till Karleby djuphamn – nästan 300 meter långt

Alpha Optimism ljusglimt i annars utmanande tider.

Karleby hamn uppgraderas i europeiskt nätverk

Det ser igen mer lovande ut för de österbottniska hamnarna i det europeiska TEN-T-nätverket.

Europaparlamentets trafikutskott har beslutat att uppgradera hamnen i Karleby till en av sex hamnar i stomnätverket i Finland. Det är den högsta nivån i nätverket.

Hamnarna i Jakobstad och Kaskö ser därutöver ut att bli kvar i det övergripande nätet av hamnar. I EU-komissionens tidigare förslag hade de hamnarna strukits, och skulle således ha blivit utanför TEN-T-nätverket.

TEN-T förordningen behandlas i Europaparlamentets session i nästa vecka.

Fartyg lägger till i Karleby hamn

Karleby hamn planerar för att bli störst – en tredubbling i både areal och frakt hägrar

Hamnen har vuxit mångdubbelt och investerat 150 miljoner.