Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Etla: Lokala avtal sänkte inte lönerna i skogsindustrin

Sågspån rinner ner på sågspånshög under sågmaskin.
Bildtext Skogsindustrin har gått in för kollektivavtal på bolagsnivå. I fjol strejkade pappersarbetare vid UPM i 112 dagar, medan det gick betydligt enklare för övriga bolag att förhandla fram avtal.
Bild: Tiina Jutila / Yle

”Oron över att lokala avtal leder till klart lägre löner verkar överdriven”, skriver Näringslivets forskningsinstitut Etla i en rapport efter att Skogsindustrin gick in för avtal på bolagsnivå.

Antti Kauhanen, forskningschef vid Näringslivets forskningsinstitut Etla, har jämfört lönerna inom skogsindustrin efter att branschen slutade förhandla om avtal på branschnivå.

”Förändringarna i lönerna och spridningen mellan lönegrupper var ganska små, trots att den institutionella förändringen var betydande”, skriver Kauhanen i sammanfattningen.

”I ljuset av den här studien verkar oron överdriven om att en övergång från branschvisa avtal skulle leda till klart lägre löner.”

Rapporten bygger på uppgifter från inkomstregistret. Lönenivån har jämförts med statistiska referenslönegrupper för att se hur lönerna skulle ha utvecklats med kollektivavtal på branschnivå.

Bakgrund: Skogsindustrin sade nej till branschavtal

Pappersarbetarnas löneskillnader ökade inom bolag

Enligt jämförelsen ökade pappersarbetarnas löner en aning. Samtidigt ökade yrkesgruppens löneskillnader inom bolagen.

För skogsindustrins övriga yrkesgrupper var löneförändringarna så små att de inte kan ses som statistiskt signifikanta.

Det syns inga stora skillnader i lönenivån mellan bolag.

Resultaten är liknande som i övriga europeiska länder, där övergång till lokala avtal inte heller verkar ha sänkt lönerna.

Antti Kauhanen skriver i sammanfattningen att en tolkning kan vara att övergången till lokala avtal inte påverkar parternas förhandlingspositioner i större utsträckning. Kauhanen betonar ändå att det ännu inte går att se resultaten på lång sikt.