Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors river svenskt daghem – men ännu saknas bygglov för det ersättande stordaghemmet

Daghemsbyggnad utifrån.
Bildtext Enligt Helsingfors stads planer ska det nya daghemmet stå klart i augusti 2025.
Bild: Roy Mäki-Fränti / Yle

Daghemmet Elka i Munksnäs rivs i höst och ska ersättas av en större byggnad som inrymmer både ett finskspråkigt och svenskspråkigt daghem.

Vid midsommar är det dags för daghemmet Elka i Munksnäs att flytta in i tillfälliga lokaler. Den nuvarande daghemsbyggnaden rivs i höst och enligt stadens planer ska ett större daghem i tre plan byggas på samma plats.

Även om verksamheten rullat på bra i den nuvarande byggnaden så har flytten varit väntad, berättar daghemsföreståndare Jessica Mansala.

– Vi ser fram emot att flytta in i nya och fräscha lokaler, säger hon.

Responsen från föräldrarna har varit positiv.

– Vissa är nostalgiska eftersom både de och deras föräldrar gått här. Men samtidigt tycker många att det är dags för något nytt.

Flytten påverkar inte familjernas vardag desto mer då den tillfälliga lokalen ligger 600 meter bort, tillägger Mansala.

Bygglov saknas

Efter att Elka flyttat ut kan byggnaden börja rivas. Rivningslov finns, däremot har inget bygglov beviljats ännu.

Enligt projektschef Maria Lähdemäki vid Helsingfors stad har Helsingfors byggnadstillsyn inte varit nöjd med planen. Trots att ritningarna följde detaljplanen ansåg de att byggnaden var för stor.

– Vi har fört en diskussion med byggnadstillsynen om vilka ändringar som ska göras för att myndigheterna ska kunna godkänna den. Nu har vi ändrat planen och ansöker om ett nytt bygglov eftersom det tidigare inte godkändes, berättar Lähdemäki.

På grund av det knepiga läget är det ännu ett frågetecken om någon entreprenör vill ta sig an byggarbetet, säger Lähdemäki. Tomten är svårtillgänglig då den är omgiven av höghus.

– När vi väl konkurrensutsätter entreprenaden får vi se om det finns någon som vill ta sig an bygget och om de gör det till ett rimligt pris.

Planen var att byggarbetet skulle börja 2022-2023. Men avsaknaden av bygglov är ändå inte anledningen till att projektet är försenat.

– Det beror på att ersättningslokalerna som daghemmet Elka ska flytta in i varit upptagna. Men om det här inte hade varit fallit hade projektet fördröjts på grund av problemen med ansökan om bygglov, säger Lähdemäki.

Den nuvarande byggnaden rivs då den är gammal och sliten.

– Byggnaden är i behov av en totalrenovering. Men såpass gamla hus inrymmer inte all den teknik som moderna hus har och nuförtiden är det praxis att de rivs. Dessutom tillgodoses Helsingforsbornas ökade behov av daghemsplatser genom att bygga större, säger Lähdemäki.

Ersättande byggnad för daghem.
Bildtext Under rivningen och bygget får barnen hålla till i ersättande byggnad.
Bild: Roy Mäki-Fränti / Yle

Finskspråkigt och svenskspråkigt daghem under samma tak

Om bygglovet beviljas och en entreprenör hittas är bygget planlagt till mars 2024. Inredning av daghemmet planeras till sommaren 2025 och verksamheten förväntas starta i augusti samma år.

Den nya byggnaden inrymmer både ett finskspråkigt och ett svenskspråkigt daghem med totalt 210 platser.

Behovet av finskspråkiga platser inom småbarnspedagogiken förväntas öka i Munksnäs de kommande tio åren och tanken är att det nya daghemmet ska svara på det behovet med sina 100 platser.

Ingen avsevärd ökning förväntas bland svenskspråkiga barn. Stordaghemmet ersätter Elkas 85 platser samt familjedaghemmen Svanen och Storstugans 16 platser, utöver det tillkommer tio nya svenskspråkiga platser.

Det nya daghemmet blir dubbelt så stort som det förra, totalt 2034 kvadratmeter. Budgeten för bygget är knappt 8,7 miljoner euro.

Diskussion om artikeln