Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg subventionerar inte gymnastiksal i frikyrkohus

Seminariehuset i Ekenäs.
Bildtext Staden säger att församlingen gör ett värdefullt jobb men att de inte kan ge pengar till projektet.
Bild: Yle/Börje Broberg

Den frikyrkliga Betesdaförsamlingen i Ekenäs har anhållit om renoveringsbidrag på 25 000 euro av Raseborgs stad.

Församlingen bygger om det såkallade Seminariehuset från början av 1870-talet som de köpte köpte år 2019.

Byggnaden är skyddad och skall tjäna som kyrka och församlingshus med många olika funktioner.

I den gamla kulturhistoriskt värdefulla byggnaden kommer bland annat att finnas en samlingssal som rymmer upp till 200 personer, gymnastiksal och kafé.

Församlingen strävar efter att renovera den med hänsyn till tidens anda.

Golvet möter inte dagens standard

Under arbetets gång har det ändå visat sig att trägolvet i gymnastiksalen inte är riktigt jämnt och att det därför inte uppfyller säkerhetskraven på golv i nutida motionsutrymmen.

Det är för att renovera det här golvet som församlingen skulle behöva pengar.

Även om stadsstyrelsen på sitt möte måndagen den 17 april konstaterade att församlingen gör ett värdefullt jobb, kan de på grund av jämlikhetsprincipen inte gå in med pengar i projektet.

Staden har inget egentligt behov av att regelbundet hyra salen, däremot kan det sporadiskt finnas ett intresse för att hyra den stora samlingssalen.

Diskussion om artikeln