Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Politiker utesluter inte slutförvar av utländskt kärnavfall i Finland

Jarno Säippä, projektipäällikkö Sitowise.
Bildtext Medborgarinitiativet Ydinasia vill att möjligheten att Finland skulle sälja slutförvar av använt kärnbränsle till andra länder ska utredas. Bilden är tagen i slutförvaret Onkalo.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Lagring av utländskt kärnavfall kunde betyda affärer för 400 miljarder euro i Finland. Lagen som förbjuder import av kärnavfall ses över, men riksdagspartierna undviker diskussionen om utländskt avfall.

På tisdagen rapporterade Svenska Yle att det finns ett stort intresse utomlands för att deponera använt kärnbränsle i den finländska berggrunden.

Medborgarinitiativet Ydinasia vill att möjligheten att Finland skulle sälja slutförvar av använt kärnbränsle till andra länder ska utredas. Experterna uppskattar att det globalt handlar om en marknadsnisch på 400 miljarder.

Det visar sig att de stora riksdagspartierna antingen duckar helt för frågan eller säger att den måste utredas.

Samlingspartiet duckar och Sannfinländarna vill utreda

Samlingspartiets gruppordförande Kai Mykkänen duckar för frågan då Svenska Yle träffar honom i riksdagscaféet. Han ber att få återkomma.

Sannfinländarnas Kaisa Juuso vill utreda saken.

– Eventuellt, men först måste vi utreda möjligheterna och resurserna. Hur mycket kan vi ta emot och hur räcker slutförvaret för våra egna behov? kommenterar Kaisa Juuso.

Matias Mäkynen.
Bildtext För SDP handlar det både om inkomster från slutförvaret och om det att vi har en trygg lösning i Finland, säger Matias Mäkynen.
Bild: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Socialdemokraterna är öppna för tanken

SDP:s viceordförande Matias Mäkynen säger att socialdemokraterna är öppna för tanken, men att den måste diskuteras.

– När slutförvaret tas i bruk så måste vi diskutera om det är möjligt att ta utländskt material till Finland, svarar Matias Mäkynen.

Experterna uppskattar att det globalt handlar det om en marknadsnisch på 400 miljarder. Är det alltså inkomsterna som lockar?

– Det handlar om inkomsterna men också om det att vi har en trygg lösning i Finland. Det här kan locka kunder från hela världen men framförallt från Europa, säger Mäkynen.

Slutförvaringsanläggningen för kärnavfall i Onkalo. Bränslestavarna från kärnkraftverken isoleras i långa kopparkapslar som sedan sängs ner i cylinderformade hål där de ska liggga i 100 000 år.
Bildtext Slutförvaret av använt kärnbränsle, Onkalo, ligger ungefär två kilometer från kärnkraftverket Olkiluoto och ska bli slutdestinationen för det kärnavfall kärnkraftverken i vårt land producerar. Slutförvaret ska enligt planerna vara klart för användning om ett år.
Bild: Posiva Oy.

Svår fråga för De Gröna och främmande tanke för SFP

De Grönas gruppordförande Atte Harjanne säger att frågan kan diskuteras.

– Jag förstår inte varför man skulle dra ett kryss över frågan och undvika diskussionen, säger Atte Harjanne som medger att det skulle vara en svår diskussion för De Gröna.

SFP:s gruppordförande Anders Adlercreutz säger rakt ut att det inte känns som en attraktiv tanke.

– Det att Finland skulle förvara andra länders avfall är en främmande tanke. Vi har inte diskuterat det här inom SFP, säger Adlercreutz.

Är det här genomgående för de politiska partierna att det är så här som man resonerar?

– Jag upplever att det är genomgående på det här sättet och det här är inte en fråga som har diskuterats i riksdagen, svarar Adlercreutz.

En man sitter vid ett bord.
Bildtext De Grönas gruppordförande Atta Harjanne är öppen för diskussion, men medger att frågan är svår för De Gröna.
Bild: Sasha Silvala / Yle

Kärnenergilagen förbjuder utländskt kärnavfall

Kärnenergilagen förbjuder i dag import och slutförvaring av utländskt kärnavfall. Arbetet med att förnya lagen pågår nu och processen kommer att ta över fem år. Samtidigt blåser det kärnkraftsvindar i politiken.

Det finns kärnkraftverk i 38 länder och Finland är det land som har kommit längst med slutplaceringen av använt kärnbränsle. Det finländska slutförvaret är nedgrävt i urberget i Euraåminne och ska enligt planerna stå klart om ett år.