Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Misstänkt dataskyddskränkning vid HUS

En anställd vid HUS-sammanslutningen, som ansvarar för den specialiserade sjukvården i Nyland, är misstänkt för att under flera års tid ha gjort ogrundade sökningar i patient- och befolkningsregister.

Sökningarna har gjorts på personal och på patienter om vårdats, men också på personer utan koppling till HUS.

Den anställda jobbade med reskontra och hade tillgång till registren för att kunna sköta sina uppgifter. HUS har sagt upp personen och gjort en polisanmälan.

Enligt förvaltningschef Suvi Posio kommer HUS nu att granska all data som hanterats av den misstänkta och att skriftligen vara i kontakt med alla som berörs av dataskyddskränkningen.

De första breven har redan skickats ut, men hela det här jobbet kommer att ta lång tid.

Källa: HUS, pressmeddelande

Relaterat

Helsingfors avvaktar – nämnd säger nej till patientavgifter på vårdcentralerna

Helsingfors tar inte i bruk avgifter för besök på vårdcentraler, i alla fall inte än. Det har social-, hälsovårds- och räddningsnämnden bestämt.

Däremot ska man förbereda sig på att avgifterna kan bli obligatoriska genom en lagändring. Helsingfors är den enda staden i Finland där dessa avgifter inte uppbärs.

Förslaget att införa avgifter för besök vid vårdcentraler lades fram för att balansera ekonomin inom stadens vårdsektor. Det skulle ha lett till inkomster på 8 miljoner euro.

Men frågan om avgifterna kan återigen bli aktuella senare i höst, ifall fullmäktige bestämmer sig för det vid behandlingen av nästa års budget.

Använd spruta som ligger på marken på barr och löv.

THL: Största delen av narkotikadödsfallen skulle gå att förhindra

Narkotikarelaterade dödsfall har ökat under hela 2000-talet.

Data gällande 1 350 patienter granskades olovligt av anställd vid HUS

Totalt har 1 350 patienters uppgifter granskats olovligt vid HUS, säger chefsöverläkare Teppo Heikkilä till Yle.

Det här betyder att missbruket av uppgifter är större än vad man tidigare trodde.

Fallen har avslöjats under sommaren och HUS har utrett dem under de senaste veckorna.

I det mest omfattande fallet misstänktes en sjukvårdare som arbetade vid HUS för att utan tillstånd ha tittat på uppgifter om cirka 900 patienter.

Hittills har HNS skickat information om missbruket till cirka 1 100 patienter. Inom de närmaste dagarna kommer ytterligare 350 personer att informeras.

Mera: Omfattande snokande i patientuppgifter uppdagades vid HUS – närvårdare letade fram 1000 patienters data utan lov

Läkemedelsstöld på Nya barnsjukhuset – en skötare har fått sparken

En skötares anställningsförhållande har hävts på grund av misstankar om läkemeldelsstöld på Nya barnsjukhuset i Helsingfors. Stölden har brottsanmälts till polisen och till Valvira.

Stölden uppdagades i samband med HUS egen övervakning. Det var i våras som misstankarna väcktes och de kunde bekräftas i slutet av augusti genom effektiverad uppföljning. Läkemedlen var avsedda för smärlindring för patienter.

Skötaren fick gå från sin tjänst med omedelbar verkan.