Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lokala avtal sänkte inte lönerna i skogsindustrin: "Visar inte hela sanningen", enligt FFC

En äldre man skopar ärtsoppa ur stort soppkök. I bakgrunden en liten folkhop, många i reflexvästar.
Bildtext Skogsindustrin förhandlar inte längre om nationella kollektivavtal. I fjol strejkade personalen vid skogskoncernen UPM i 112 dagar innan bolaget fick ett avtal.
Bild: Kare Lehtonen / Yle

Etlas rapport hyllar lokala avtal, men skogsindustrin skiljer sig från andra branscher. Många anställda inom skogsindustrin hör till facket och tog till kamp för sina löner, säger Rami Lindström vid FFC.

Lönerna har inte sjunkit sedan skogsindustrin nyligen gick in för avtal på bolagsnivå. Det visar en rapport av Näringslivets forskningsinstitut Etla. ”Oron för lägre löner verkar överdriven”, heter det i sammanfattningen.

Sågspån rinner ner på sågspånshög under sågmaskin.

Etla: Lokala avtal sänkte inte lönerna i skogsindustrin

”Oron över lokala avtal är överdriven.”

Rami Lindström, arbetsmarknadschef vid Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, beskriver det som en god nyhet att lönerna inte har sjunkit. Han säger ändå att det är för tidigt att dra slutsatser om hur lokala avtal påverkar lönerna överlag.

– Man måste beakta att en stor del av de anställda inom skogsindustrin hör till facket, säger Lindström.

Till exempel föddes avtalet vid skogskoncernen UPM efter en strejk som pågick i 112 dagar.

– Arbetsgivarna eftersträvade ganska drastiska löneförsämringar, men det lyckades man stoppa med stridsåtgärder. Så rapporten visar kanske inte hela sanningen.

Lindström betonar också att rapporten endast granskar lönerna.

– Kollektivavtal innehåller mycket mer än bara löner. Vi vet till exempel inte om de högre lönerna beror på att arbetstiden förlängdes.

”Nationella avtal slår fast minimikraven”

Rami Lindström säger att alla branscher har sina egna särdrag. Inom skogsindustrin är det fortfarande facket som förhandlar för arbetstagarnas del och han anser att det stärker personalens position.

Samtidigt anser Lindström att lokala avtal också har goda sidor.

– Nationella avtal är ett sätt att slå fast minimikraven för att skydda den svagare parten. Men lokala avtal är ett bra verktyg för att beakta skillnader mellan olika företag och arbetsplatser. Det förutsätter ändå tillit mellan parterna på arbetsmarknaden.