Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Mer än varannan positiv till arbetsrelaterad invandring

Över hälften av finländarna är positivt inställda till arbetsrelaterad invandring, visar en undersökning om värden och värderingar som Näringslivets delegation Eva låtit göra bland drygt 2 000 finländare.

Det är första gången i enkätens 25-åriga historia som finländarna anser att den här formen av invandring behövs i ett läge då befolkningen både minskar och åldras.

En dryg tredjedel anser ändå att befolkningsminskningen inte är en tillräcklig orsak för att underlätta invandring.

Enligt enkäten förhåller sig finländarna fortfarande rätt negativt till humanitär invandring.

Källa: STT