Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Regeringsförhandlingarna: Vad händer nu?

Uppdaterad 26.04.2023 16:23.
Hur bildas en ny regering? Vi förklarar - Spela upp på Arenan

Hur länge tar det att bilda en regering? I medeltal en månad, men i värsta fall kan arbetet börja om från början igen.

Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo utsågs till regeringssonderare efter att hans parti blev störst i riksdagsvalet i början av april. Regeringssonderaren har som uppgift att sätta ihop en regering och leda förhandlingarna om ett regeringsprogram som ska följas de kommande fyra åren.

I enlighet med kutymen inledde Orpo med att skicka ut ett frågebatteri till alla riksdagspartier. Utgående från svaren får han en bild av vilka mål partierna har för den kommande perioden och hur de tänker uppnå målen.

Bilaterala samtal med partierna

Den senaste veckan har Petteri Orpo pratat med partierna på tumanhand. Under samtalen pejlar han läget för hur villiga de andra är att sitta med i regeringen och göra en politik som liknar Samlingspartiets. Efter det väljer Orpo de partier han gärna skulle bilda regeringen med.

Det är först efter det som det svåra arbetet börjar, nämligen att komma överens om ett regeringsprogram.

De partier som valts ut till regeringsförhandlingarna samlas i Ständerhuset för att förhandla.

I medeltal brukar det ta 35 dagar att bilda en regering. Socialdemokraternas tidigare ordförande Antti Rinne använde ungefär sex veckor till att bilda en regering, två veckor för tvåpartssamtalen och fyra veckor för förhandling av regeringsprogrammet. Centerns Juha Sipilä bildade sin regering på fyra veckor.

Regeringsprogrammet styr de kommande årens arbete

I regeringsprogrammet kommer partierna överens om större och mindre mål och medel för regeringsperioden. Det kan handla om hur många nya arbetsplatser som ska skapas och hur enskilda lagar ska förnyas.

Regeringssonderaren Petteri Orpos viktigaste mål för perioden är att anpassa statsbudgeten med sex miljarder euro.

Under regeringsförhandlingarna bestäms också hur många ministerposter varje parti får och partierna kommer inom sig överens om vem som får posterna.

Inofficiella samtal partierna emellan förs nästan alltid. Det kan börja redan före riksdagsvalet, men ofta direkt efteråt. De officiella förhandlingarna börjar med tvåpartssamtalen.

Presidenten utnämner regeringen

När partierna nått ett samförstånd går bollen vidare till presidenten som pratar med riksdagens talman, och då officiellt får höra vem som blir statsminister. Efter det berättar presidenten för riksdagen vem som föreslås och riksdagen röstar om det.

Finland får en ny regering först när alla de här stegen är klara och den förra regeringen begärt avsked. Efter det utnämner presidenten statsministern och de andra ministrarna.

Ett parti kan när som helst lämna regeringsförhandlingarna om överenskommelser inte kan nås. Förhandlingarna bygger på kompromisser mellan de tilltänkta regeringspartierna.

Om partierna inte kan komma överens kan det också gå så att det utses en helt ny regeringssonderare och arbetet börjar om från början.