Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Voice of Finland uteslöt rysk medborgare – prickas nu för diskriminering

Symbolen för The Voice of Finland i förgrunden, i bakgrunden scenen som används i programmet.
Bildtext Deltagaren hade tagit sig vidare från kvalet när hon fick veta att hon inte längre fick delta i programmet på grund av sitt ryska medborgarskap.
Bild: Jussi Nukari / Lehtikuva

Diskrimineringsombudsmannen konstaterar att det var frågan om diskriminering när en rysk medborgare uteslöts från tävlingen. Myndigheten känner också till andra fall där personer med rysk bakgrund trakasserats eller uteslutits utan godtagbar anledning.

Hösten 2022 togs en deltagare bort från tv-programmet Voice of Finland efter att hon redan kommit vidare från kvalet. Nu har diskrimineringsombudsmannen bedömt ärendet enligt diskrimineringslagen och kommit fram till att det var fråga om diskriminering. Personen hade både finskt och ryskt medborgarskap.

”Produktionsbolaget för The Voice of Finland, ITV Studios Finland, tog bort deltagaren från programmet på diskriminerande grunder, alltså är det frågan om diskriminering på basis av nationalitet”, säger diskrimineringsombudsman Kristina Stenman i ett pressmeddelande.

Produktionsbolaget har erkänt diskrimineringen och betalat gottgörelse. Bolaget hänvisar till att det var tvunget att fatta ett snabbt beslut i ett nytt världsläge och erbjöd deltagaren en möjlighet att återvända när bolaget insåg att beslutet var felaktigt.

”Vi har förbundit oss till att behandla alla jämlikt och vi ber om ursäkt för vårt agerande. Vi har gjort ett förlikningsavtal med den här deltagaren i samarbete med diskrimineringsombudsmannens byrå”, säger Pete Paavolainen, verkställande direktör för ITV Studios Finland.

Även andra fall av diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen är oroad över att hon fått höra om så många fall där olika aktörer utan grund uteslutit ryska medborgare eller ryskspråkiga personer från sin verksamhet.

”Sanktioner är noggrant begränsade rättsliga beslut. Deras tillämpningsområde kan inte självmant utvidgas. Trakasserier eller diskriminering mot ryska medborgare eller ryskspråkiga personer är aldrig acceptabelt”, säger diskrimineringsombudsman Kristina Stenman.

Till exempel har diskrimineringsombudsmannen fått kännedom om fall där ryska medborgare och personer med dubbelt medborgarskap förbjudits att delta i tävlingsidrott på amatörnivå, trots att den verksamheten inte kan anses motsvara internationell tävlingsidrott.

Det finns också fall där personer med rysk bakgrund trakasserats på sociala medier, på läroanstalter och i sitt grannskap.