Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nu rivs lägergården i Fagersta – Övik ska bli rekreationsområde för alla

Grävmaskin i förgrunden och en stor röd träbyggnad i rivningsskede i bakgrunden.
Bildtext Alla byggnader på den tidigare lägergården i Fagersta rivs i april.
Bild: Leo Gammals / Yle

Alla byggnader som har varit en del av Övik lägergård jämnas nu med marken. Delgeneralplanen för området utformas som bäst och tidigast i höst får ortsborna säga hur de vill att också Öviksområdet ska utvecklas.

Övik lägergård i Fagersta i Borgå stängdes i oktober 2017 eftersom byggnaderna var i dåligt skick och hade drabbats av inneluftsproblem.

Sedan följde många långa diskussioner, utredningar och beslut om vad som skulle ske med stället och verksamheten.

I juni 2020 motsatte sig stadsstyrelsen en rivning, men efter att staden inte hittade en möjlig fortsättning för verksamheten ansökte staden om rivningslov som beviljades i januari i år.

Husgrund efter riven byggnad med många tegelstenar.
Bildtext Vad som eventuellt ska ersätta bastun och övernattningsbarackerna är oklart.
Bild: Leo Gammals / Yle

Området är fortfarande reserverat för allmän rekreation, men processerna kring Övik tar lång tid och en orsak är att stadens planläggare helt enkelt har fullt upp.

– Vi har delgeneralplanen på gång för Fagersta, Vålax, Grännäs och Gäddrag. Men vi har tre ganska stora delgeneralplaner på gång samtidigt så tyvärr måste den här vänta och står sist i tur, säger planläggare Hilkka Jokela.

På stadens webbplats kan du bekanta dig med de aktuella delgeneralplanerna och nu med särskilt fokus på Y7 som också omfattar Övik.

Rivningen går snabbt framåt

Onsdagen den 26 april är det bara karaktärsbyggnaden som står kvar av flertalet byggnader som har utgjort en del av Övik lägergård. Husen jämnas med marken ett efter ett.

I huvudbyggnaden river män i vita skyddsoveraller väggar och strukturer som bärs ut till en container utanför. En grävmaskin lyfter tegelstenar från en husgrund och fäller dem i annan container.

Bräder, en volleyboll och annat bråte från ett hus som rivs.
Bildtext Enstaka redskap och leksaker ligger bland rivningsmaterialet.
Bild: Leo Gammals / Yle

En man i neongul väst bär en kofot i ena handen. Svettdroppar på pannan och tung andning bekräftar att demonteringen av trallarna och bryggorna vid stranden är ett tungt jobb.

Han hälsar pressen välkommen, men säger att det inte är tillåtet att gå in i huset utan skyddskläder på grund av asbest i byggnaden.

I nästa stund blir det plötsligt tyst, en personbil lämnar området och fåglarna som väsnas i buskarna hörs tydligt igen. Det är dags för lunch.

En lång trappa av trä som rivits ligger i en hög med annat bråte.
Bildtext Den långa trätrappan från bastun till stranden ligger i en av många högar av bråte som finns spridda runt hela området.
Bild: Leo Gammals / Yle

Runt om på lägerområdet ligger husgrunder och bråte i högar. En röd fotboll i ena målet på den stora gräsmattan ger intrycket av att man lämnat platsen i all hast efter det sista sommarlägret 2017.

I delgeneralplanen är området som sagt reserverat för rekreation eller som badstrand, men exakt hur det kommer att se ut och vilka funktioner eller möjligheter som ska erbjudas är fortfarande öppet.

TTräbänkar, textiler och isolering ligger i en hög invid en husvägg.
Bildtext Träbänkar, textilier och isolering har lyfts ut ur huset.
Bild: Leo Gammals / Yle

– Om man tänker på vad staden äger i området, en skoltomt och en idrottsplan i Grännäs och det här är det enda strandområdet, så är avsikten att det bevaras i allmänt bruk eller som ett rekreationsområde som är tillgängligt för alla bybor, säger planläggare Hilkka Jokela.

Innan detaljplanen görs upp under ledning av stadens idrottstjänster ska invånarna få säga sitt om det forna lägerområdet.

– Vi ska ha en planeringsverkstad med invånarna om delgeneralplanen. Det är ett bra tillfälle för byborna att berätta om hur de önskar att Övikområdet ska användas i framtiden.

Eftersom arbetet med delgeneralplanen nyligen har börjat uppskattar Jokela att en sådan verkstad kan ordnas tidigast i höst.

Badstrand med spår av larvfötter och en badhytt.
Bildtext Badstranden blir kvar för allmänheten men det är öppet vilka tjänster som ska erbjudas där.
Bild: Leo Gammals / Yle