Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Olycksutredningen kring minfärjan Pyhärantas grundstötning klar – rapport pekar på brister i ansvarsfrågor gällande manövreringen

Minfartyget Pyhäranta till havs, år 2007.
Bildtext Arkivbild på minfärjan Pyhäranta.
Bild: Timo Jaakonaho / Lehtikuva

Det fanns flera orsaker till att minfärjan Pyhäranta körde på grund i fjol. Det konstaterar Olycksutredningscentralen, som har utrett olyckan.

Olycksutredningscentralen publicerade sin rapport på onsdagen.

Minfärjan körde på grund utanför Örö i samband med Kustflottans skjutövning på Skärgårdshavet i slutet av augusti år 2022.

Under övningen användes bland annat flottar som mål och de placerades i havet. Enligt Olycksutredningscentralen hade Marinen använt sig av olika system då man planerade var flottarna placeras och var de sedan slutligen ankras. De slutgiltiga platserna fastställdes av minfärjans befälhavare.

Efter skjutövningen inledde Pyhäranta arbetet med att ta upp de ankrade flottarna. Flottarnas exakta placering fastställdes ändå inte och man tog inte heller i beaktande möjligheten att de kunde driva iväg.

Under arbetets gång ändrades också rollerna och uppgifterna med anknytning till manövreringen av fartyget många gånger. Det saknades en gemensam klarhet i vem som var vakthavande befäl, vem som ansvarade för manövreringen och vem som ansvarade för sjöfartssäkerheten, skriver Olycksutredningscentralen.

Grundstötningen vållade inga person- eller miljöskador.

Olycksutredningscentralen har gett tre rekommendationer gällande säkerhet med tanke på det som hände. Rekommendationerna gäller bland annat riskhantering gällande elektroniska sjökort och anvisningar kring användningen av flottar som mål.