Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

På fredag inleds rivningen av silorna i Vasa: "Det blir ingen dramatisk sprängning"

Åbo Akademi i Vasa 26.4.2023
Bildtext Den första månaden kommer inget att synas av rivningen, eftersom man börjar inomhus.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Vasa stads siluett stöps snart om. Om ett halvt år kommer inget att finnas kvar av de nästan 70 år gamla betongsilorna på Strandgatan. Rivningen sköts så att den stör omgivningen så lite som möjligt.

Tomten där silorna står ägs idag av fastighetsutvecklingsbolaget Fincap som ska bygga ett flervåningshus med bostäder på platsen.

Fincap har i sin tur anlitat företaget Lotus Demolition Oy för att sköta rivningsarbetet.

Pia Gammal, arbetsplatsingenjör vid Fincap, berättar att rivningen är noggrant planerad för att orsaka så lite besvär som möjligt för såväl de närmaste grannarna som stadsborna.

– Det blir ingen dramatisk sprängning, utan det är en grävmaskin som med hjälp av en lång bom gnager bort en bit av silorna åt gången, säger Gammal.

Personporträtt på kvinna med mörkt kort hår, glasögon och svart blus. Hon ler och ser in i kameran, i bakgrunden mötesrum och andra männsikor.
Bildtext Pia Gammal, arbetsplatsingenjör på Fincap, säger att den tyngre rivningen varken kommer att damma eller dåna.
Bild: Moa Mattfolk / Yle

Då rivningen inleds på fredag är det inomhusarbete som gäller i cirka en månads tid. Bland annat asbest ska tas om hand och forslas bort enligt gällande föreskrifter.

Efter det börjar den tyngre rivningen, men den kommer varken att damma eller dåna. Där det rivs kommer man att bevattna och på så vis uppkommer inga större mängder damm som kan sprida sig i omgivningen. Och bullret hålls inom normala gränsvärden.

– Står du bredvid så hör du inte fågelsången, men oljudet är ändå inte värre än normalt stadsbuller, säger Gammal.

Fritt fram att använda strandpromenaden

Vasaborna kommer också att kunna röra sig längs den populära strandpromenaden precis som vanligt under arbetets gång.

Fincap har ändå tillstånd att stänga av ett litet avsnitt, vid behov. Man tror inte att det ska behövas under rivningens gång, men säkerheten går först påpekar Gammal.

– Det skulle vara om människor samlas där och tittar, till exempel när det blåser hårt.

Åbo Akademi i Vasa 26.4.2023
Bildtext Strandpromenaden stängs av bara vid behov, men Gammal tror inte att det blir aktuellt.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Lotus Demolition tar säkerhetsfrågorna på allvar, självfallet även för de egna anställda. Ismo Jaatinen, ansvarig arbetsledare vid rivingsbolaget, berättar att man kommer att kunna sköta jobbet med väldigt få personer på plats.

– Det handlar om en handfull personer, eftersom arbetet styrs från maskiner.

Endast ett skede av arbetet kan bli aktuellt att utföra för hand. Fincap utgår också ifrån att det blir projektets största utmaning – nämligen hur den del av silorna som är förankrad i Åbo Akademis byggnad ser ut.

Vibrationer mäts för att skydda konst hos grannar

En annan, men dock mindre utmaning, är de vibrationer som rivningen orsakar. Fincap anlitar en konsultfirma som monitorerar dem.

– De kommer att placera mätare som mäter vibrationerna inne i grannfastigheterna och kartlägger riskerna på förhand.

På så vis ska man skydda strukturer och konst inne hos de närmaste grannarna; Österbottens museum, Åbo Akademi och Landshövdingens residens.

Åbo Akademi i Vasa 26.4.2023
Bildtext Den största utmaningen blir att riva där silorna är förankrade i Åbo Akademis byggnad. Det kan behöva utföras för hand.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Under rivningsarbetets gång minskar antalet parkeringsplatser något i området. Det handlar om en sträcka på omkring 20 meter längs Museigatan som påverkas och på silotomten kan man inte längre parkera. Tomten har fått staket som tydligt markerar vad som nu blir byggarbetsplats.

– Den största risken i samband med sådana här projekt är alltid om någon enskild nyfiken person bestämmer sig för att ta sig in på området och råkar illa ut. Man ska absolut hålla sig utanför, säger Juha Pöntinen som är vd på Fincap Österbotten.

Trafiken i området kommer att öka något i och med rivningen, men borde enligt Fincap inte utgöra någon större risk eller olägenhet. Sammanlagt uppstår omkring 17 000 ton rivningsavfall som ska forslas bort, men lite i gången och utspritt under hela det halvår som rivningsarbetet pågår.

Merparten av avfallet, eller omkring 15 000 ton, är betong som kommer att kunna återanvändas.

Artikeln uppdaterad 26.4.2023 kl. 18:17: Silorna är 70 år gamla, inte 80 år som det stod först.

Diskussion om artikeln