Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Planerna för Katarinaskolans tillbyggnad framskrider – se bilder

Bild där en ny tilläggsbyggnad ritats in bredvid skolhus
Bildtext Tillbyggnaden ska byggas på norra sidan av skolan, på andra sidan gatan. En täckt bro över Nabogatan förenar byggnaderna.
Bild: Arkkitehtitoimisto Jussi Partanen

Katarinaskolan i Karis ska få en tillbyggnad på norra sidan av Nabogatan. För att kunna bygga till behövs en ny detaljplan och arbetet med planen pågår nu.

Planläggningsnämnden godkände på sitt möte 26.4 arkitekt Jussi Partanen som planläggningskonsult.

Nämnden beslutade också om att samla in åsikter om förslaget till detaljplan för området.

Utkastet till ny detaljplan ska läggas fram under minst 30 dagar.

Katarinaskolan är ritad av arkitekt Hilding Ekelund och är kulturhistoriskt värdefull. Hela området där skolan ligger anses vara en viktig kulturmiljö.

Katarinaskolan är den svenskspråkiga centrumskolan i Karis för barn i årskurserna 1-6.

bild över skolor i karis där ny tillbyggnad ritats in
Bildtext Arkitektbyrån har gjort upp bilder som visar hur tillbyggnaden skulle sitta i miljön.
Bild: Arkkitehtitoimisto Jussi Partanen