Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Planerna på en anodmaterialfabrik i Vasa framskrider

Ett digitalt ritat fabriksområde sett uppifrån.
Bildtext En flygvy över hur fabriken kunde tänkas se ut.
Bild: Epsilon Advanced Materials

Miljökonsekvensbedömningen är igång för indiska Epsilon och Finlands malmförädlings gemensamma planer på en anodmaterialfabrik på Gigavasaområdet.

På onsdag kväll presenterades MKB-programmet för grundandet av en 50 000 tons anodanläggning på Gigavasaområdet.

Det är Finlands Malmförädling och indiska Epsilon Advanced Materials som tillsammans har reserverat en tomt för en gemensam fabrik.

Innan bygget kan börja är det flera tillståndsprocesser som krävs, bland annat miljökonsekvensbedömningen som har inletts och görs av konsultbolaget AFRY.

Det som tas i beaktande är bland annat buller och damm från anläggningen, konsekvenser för trafiken, klimatpåverkan och hanteringen av avfall och biprodukter.

Just hanteringen av avfallet och om det finns en avstjälpningsplats som kan hantera fabrikens avfall lyftes fram under presentationen. Men den frågan blev obesvarad än så länge.

Alternativen i MKB-processen är att projektet antingen inte genomförs, att det blir en fabrik som producerar 10 000 ton material eller att man bygger som planerat.

Fabriken ska börja producera material 2026

Miljökonsekvensbedömningen ska enligt plan stå klar i februari 2024 och förhoppningen är sedan att kunna börja bygga fabriken under år 2024.

Epsilons vd, Vikram Handa, som var på plats i Vasa, fick också frågan om vad han anser om Finlands tillståndsprocesser och om de är beredda att vänta på alla beslut.

– Vi följer liknande processer i Indien och vi har redan genomfört en liknande process för vår fabrik i Indien och lärt oss mycket från den. Det är en långsam men viktig process. Den ger trovärdighet gentemot näromgivningen och kunderna, svarade Handa.

Handa hoppas ändå att man i och med energiomställningen kan försnabba och prioritera processerna, eftersom han menar att deras fabrik kan bidra till omställningen.

Målet är att fabriken ska vara klar 2026 och då under första året producera 10 000 ton material per år, för att därefter utökas stegvis till 50 000 ton fram till år 2030.

Bedömningsprogrammet finns till påseende 20.4-19.5.2023 på Vasa stads medborgarinfo och Korsholms ämbetshus. Man kan också läsa den digitalt och lämna in åsikter på Miljöförvaltningens webbtjänst.