Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Konsumentombudsmannen missnöjd med Santander

Konsumentombudsmannen ingriper i kreditbolaget Santander Consumer Finance på grund av för höga kreditkostnader och oklar marknadsföring.

KO påpekar att konsumenter bör få information om kostnader på ett entydigt och tydligt sätt och att bolaget inte kan uppbära avgift för vanlig kundbetjäning.

Santander hade krävt 70 euro per timme och minst 35 euro per utredning då låntagaren hade begärt skriftlig utredning vid lån. Santander gav också motsägelsefulla uppgifter om betalningar.

Konsumentombudsmannen fann också problem bland annat med den avgift som togs för kontoförvaltning och för grundandet av krediten samt med den ränta som tas ut på avgiften för att grunda krediten.

Dessa avgifter är direkt kopplade till kreditförhållandet och ska därför räknas som kreditkostnader, slår KO fast.

Relaterat

Maskun Kalustetalo dömdes till böter för vilseledande marknadsföring

Möbelvaruhuset Maskun Kalustetalo har dömts till böter för vilseledande marknadsföring (domen finns tills vidare endast på finska).

Företaget måste betala 300 000 euro i påföljdsavgift till staten.

Ursprungligen ansåg Konsumentombudsmannen att företaget skulle betala 1 miljon euro i böter, men Marknadsdomstolen sänkte summan.

Enligt konsumentombudsmannens utredning har Maskun Kalustetalo vilselett konsumenterna genom att ge ett intryck av stora rabatter eller rabattprocenter, som inte ger en riktig bild av någon faktisk prisnivå.

År 2016 dömdes Maskun Kalustetalo till böter på 100 000 euro för så kallad ständig rea på sina produkter.

Aino-glassförpackning.

Aino-glass får anmärkning för vilseledande marknadsföring

På Aino-glassen användes termen ”ansvarsfull” alltför vagt.

Kre­dit­bo­la­get Bon­do­ra dras inför Mark­nads­dom­sto­len

Kreditbolaget Bondora dras inför Marknadsdomstolen för att ha erbjudit konsumenter dyrare krediter än lagen tillåter.

Bolaget har tagit betalt för ”kompletterande tjänster” – så som möjlighet att göra ändringar i betalningstidtabeller och förhandsbetalningar – som egentligen borde klassas som kreditkostnader. Kreditkostnader omfattas av prisreglering med ett lagstadgat maximibelopp, vilket Bondora inte tagit i beaktande.

Konsumentombudsmannen kräver att Marknadsdomstolen vid vite på 150 000 euro förbjuder Bondora att fortsätta tillämpa sin prissättningsmodell.

I förhandlingarna med Bondora har man inte nått samförstånd och därför söker ombudsmannen ett avgörande i ärendet av Marknadsdomstolen.

Elledningar mot en bakgrund av gråmulen himmel.

Expert på konsumentskydd: Vasa Elektriskas pris fortfarande oskäligt

Tycker bolaget har råd med en större sänkning.