Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa stad gör nya försök att planera Brändö sund

Detaljplanen för området vid tvålfabriken och Rahkola strand på Brändö i Vasa ska ändras. Det beslöt stadsmiljönämnden på sitt möte onsdagskväll.

Planeringen av området startade redan 2013, men detaljplanen som sedan gjordes och godkändes av fullmäktige 2018 förkastades av både förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen.

Orsaken var en otillräcklig utredning av lukten från Påttska reningsverket, som finns i närheten.

Nya luktutredningar har gjorts under 2021-2022, som visar att det är möjligt att bygga bostäder på området.

Därför anser staden att man kan börja planera på nytt och stadsmiljönämndens ordförande, Kai Luoma (Saml) säger att man kan använda den förkastade detaljplanen som botten för den nya detaljplaneändringen.

Relaterat

En skrattande sångartist poserar.

Ami Aspelund jubilerar efter 50 år på scen

Hon är fullt upptagen med musikal och konserter.

Den gamla varvshallen på Smulterö i Vasa.

Bara två anbud på varvet på Smulterö i Vasa

Säljs för en euro till den som har ett trovärdigt koncept.

Järnvägsspår som leder till Kaskö hamn.

Vasa hamn och Kasköbanan får pengar om regeringens budgetförslag går igenom

Pengaregn över Österbotten i regeringens budgetförslag.

Vasa grundar ny hamnkoncern

Vasa grundar en ny hamnkoncern bestående av tre bolag. Bolagen får namnen Vasa Hamn Ab, Vasa Hamninfrastruktur Ab och Vasa Hamnservice Ab.

De bakomliggande orsakerna är att nuvarande Kvarken Ports som ägs gemensamt av Vasa och Umeå inte anses kunna utveckla hamnfunktionerna tillräckligt bra. Vasa och Umeå har tillsammans lyckats utveckla logistiken och färjetrafiken men det behövs mer satsningar på själva hamnfunktionerna.

Det råder ett akut behov av att utveckla infrastrukturen i Vasa hamn, konstateras i stadsstyrelsens föredragningslista. Orsakerna är bland annat de möjliga batterifabriksetableringarna, att en fungerande hamn är en konkurrensfaktor för industrin i Vasaregionen och hamnens strategiska betydelse med tanke på Finlands försörjningsberedskap.

Stadsstyrelsen ska på sitt möte idag ta ställning till avtalen för bildandet av de nya bolagen.

Mera: Nu är det bråttom att investera i Vasa hamn – ökad frakt kräver djupare farled och bättre vägförbindelse

En mansperson står i hamnområde och pekar i riktning mot havet. Han är klädd i reflexjacka.

Texten uppdaterad 19.9.2023 kl 10:29. Stadsstyrelsen godkände avtalen helt enligt beredning.