Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inrikesministeriets utredning: Timtjenkos medborgarskapsbeslut följde dåvarande bestämmelser, ingen brottsutredning om Saarelainen

Gennadij Timtjenko och Matti Saarelainen.
Bildtext Oligarken Gennadij Timtjenko och tjänstemannen Matti Saarelainen. Saarelainen bidrog till att Timtjenko fick finländskt medborgarskap genom en försnabbad process.
Bild: Ramil Sitdikov / AOP & Jussi Nukari / Lehtikuva

Turerna kring tjänstemannen Matti Saarelainen gör att Inrikesministeriet vill se en granskning av Skyddspolisen, men själva beslutet om medborgarskap för Gennadij Timtjenko följde dåvarande bestämmelser.

Inrikesministeriet uppger i ett pressmeddelande på torsdagen att det dåvarande Utlänningsverkets – i dag Migrationsverket – beslut om medborgarskap för den ryske oligarken Gennadij Timtjenko och medlemmar av hans familj åren 1999 och 2000 har ”följt de bestämmelser som gällde vid den tidpunkten”.

Inrikesministeriet ”anser dessutom att det inte är möjligt att i efterhand ta ställning till hur det dåvarande Utlänningsverket använde sin prövningsrätt när det fattade enskilda beslut”.

I en promemoria (på finska) om medborgarskapsbeslutet för familjen Timtjenko konstaterar ministeriet att den dåvarande medborgarskapslagen var allmänt formulerad jämfört med nuvarande lagstiftning.

Lagen krävde till exempel inte uttryckligen att en person som ansöker om medborgarskap ska kunna finska eller svenska.

Inrikesministeriet konstaterar dessutom att ministeriet inte har befogenhet att ingripa i enskilda beslut som fattas av Utlänningsverket.

Det har inte framkommit några omständigheter som ger anledning till ytterligare åtgärder i ärendet, uppger ministeriet.

Vladimir Putin och Gennadij Timtjenko sitter på en bänk och applåderar.
Bildtext Vladimir Putin och Gennadij Timtjenko hörde en orkester spela i Repino utanför S:t Petersburg sommaren 2017. De två har sagts vara nära vänner.
Bild: Alexei Druzhinin / EPA

Fallet Saarelainen större bekymmer

Däremot konstaterar Inrikesministeriet i sin inspektionsberättelse om Skyddspolisens verksamhet i samband med turerna kring den tidigare tjänstemannen Matti Saarelainen, som har jobbat både på Skyddspolisen och på Utlänningsverket, att det föranleder anmärkningar och en intern granskning av Skyddspolisen från Inrikesministeriet sida.

Bland annat vill Inrikesministeriet veta hur ministeriets bestämmelse om förvaltningsområdets riskhanteringspolitik har genomförts inom Skyddspolisen.

Ingen brottsundersökning kommer ändå att inledas mot Matti Saarelainen, som var inblandad i beslutet att bevilja familjen Timotjenko medborgarskap, eftersom eventuella tjänstebrott redan har preskriberats.

Skyddspolisen har i sin egen utredning konstaterat att såväl tjänstebrott som eventuella andra brott, som kunde ha kommit på fråga i Saarinens agerande, enligt strafflagen redan skulle ha preskriberats, vilket innebär att förundersökningsmyndigheten inte har befogenhet att utreda frågan.

I inspektionsberättelsen konstaterar Inrikesministeriet att en situation där Matti Saarelainens agerande inte har genomgått en brotts- eller tjänstemannarättslig bedömning, och inte heller granskats genom någon säkerhetsutredning, gör att det är förståeligt att det har uppstått misstankar om att man inte ens har velat utreda Saarelainen.