Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Osakligt beteende, hot och skrik – interna strider splittrar SDP i välfärdsområdet i östra Nyland

En kvinna med brunt hår
Bildtext SDP:s röstdrottning i Östnyland, Anette Karlsson, är en av de politiker som tröttnat på den dåliga stämningen i partiets fullmäktigegrupp. Arkivbild.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

En spänd och fientlig stämning mellan SDP-politiker har lett till att fullmäktigegruppen i Östra Nylands välfärdsområde splittras. Tre av partiets lokala toppolitiker väljer nu att bilda egen grupp.

Situationen inom Socialdemokraternas fullmäktigegrupp i välfärdsområdet i Östnyland har blivit inflammerad.

Stämningen i gruppen beskrivs som fientlig och dålig, en del ledamöter upplever sig vara överkörda och rent av mobbade.

Nu bryter tre av gruppens tio SDP-politiker sig loss och bildar en egen grupp. Det är partiets stora röstdrottning Anette Karlsson från Borgå, samt Markus Pietikäinen från Sibbo och Marianne Korpi från Borgå.

Trion talade för första gången offentligt om problemen i en artikel i tidningen Uusimaa.

Ett sätt att säga ifrån

Trion upplever att verksamhetskulturen inom SDP:s fullmäktigegrupp inte har fungerat som den ska.

Markus Pietikäinen är den enda SDP:aren från Sibbo i gruppen. Han anser att den dåliga arbetskulturen är ett Borgåproblem, som flyttade med till välfärdsområdet när det tog över ansvaret för att sköta vården.

– Det är en kultur som innefattar osakligheter, dåligt beteende, skrik, hot och en strävan efter egna fördelar, säger han.

När Pietikäinen lyfte upp den dåliga arbetskulturen med gruppen fick han höra att det var han som var orsaken till alla problem i gruppen.

Enligt Pietikäinen har Marianne Korpi och Anette Karlsson blivit behandlade på samma sätt.

De här fem SDP:arna fick mest röster i valet

Under vårens lopp har situationen eskalerat och blivit ohållbar, anser trion. Att bilda en egen grupp är deras sätt att säga ifrån.

Anette Karlsson säger att hon är trött på att inför gruppmöten oroa sig för höjda, aggressiva röster eller för att bli trampad på.

Hon upplever att problemen kan klassas som mobbning.

– Atmosfären är inte god. Och när stämningen är sådan finns det inte rum och ork att fokusera på de viktiga sakerna, säger hon.

Hon upplever också att Finlandssvenska socialdemokrater inte har hörts i SDP-gruppen.

– Det är oklart vad vår, FSD:s roll, är. Vi är ett tvåspråkigt parti och det borde redas ut, säger Anette Karlsson.

Bråk om vem som ska få vilken post

Anette Karlsson var fram till slutet av januari ordförande för SDP:s fullmäktigegrupp. I samband med att hon fick ett jobb inom välfärdsområdet gavs posten vidare till Lovisapolitikern Arja Isotalo.

Enligt Karlsson var ordförandebytet odramatiskt. Problemen inom gruppen hade börjat långt innan ordförandebytet.

Men just utnämningar till olika poster är en av sakerna gruppen stridit om. Gruppen har inte varit överens om vem som ska få vilken post.

Enligt Markus Pietikäinen finns det gruppmedlemmar som med våld har lyft fram sina kompisar och familjebekanta för olika förtroendeposter, trots att det funnits andra politiker som fått ett större röstetal i valet eller varit mer sakkunniga.

– Kriterierna för vem som blivit vald har varierat och inte varit konstant, säger han.

Närbild på SDP:s röda valballonger.
Bildtext Markus Pietikäinen har två, tre gånger tagit kontakt med SDP:s nyländska krets på grund av problemen. Han är inte nöjd med den hjälp som partiet bidragit med.
Bild: Yle/Nora Engström

Kommunikationen ledamöter emellan har inte heller fungerat och alla har inte hållit sig till de gemensamma spelreglerna, berättar Anette Karlsson.

Enligt Markus Pietikäinen finns det fler medlemmar som överväger att lämna gruppen.

Överraskad av tidningsartikeln

Gruppens ordförande, socialdemokraten Arja Isotalo från Lovisa, hade fått ett meddelande om att Anette Karlsson lämnar gruppen.

Tidningen Uusimaas artikel med trion kom ändå som en överraskning för henne.

Själv upplever hon inte att stämningen i gruppen är fientlig eller spänd. Hon har upplevt att diskussionerna varit sakliga.

– Någon uttrycker sig kanske lite mera burdust, men jag upplever inte att vi inte kunnat diskutera med varandra.

De här sakerna borde gås igenom i gruppen, ansikte mot ansikte. Sedan kan alla se sig i spegeln och fråga sig hur man kan bli bättre.

Gruppordförande Arja Isotalo

Gällande valet av förtroendeposter tycker hon personligen att det är flera saker som spelar in. Kunskap, intresse för posten, hur länge man varit med i politiken och hur mycket man har att ge är saker som påverkar.

– Det är inte bara den som fått mest röster som alltid ska vara i toppen, säger hon.

Vill inte leta efter syndabockar

För Borgåsossen Tapani Eskola kom nyheten att fullmäktigegruppen splittras som en överraskning.

– Vi har diskuterat problemet och ännu i går uppfattade jag det som att vi försöker hitta en lösning, säger han.

Situationen är beklaglig men det finns två sidor i den här konflikten, poängterar Eskola.

Han vill inte gå in på detaljer och inte heller leta efter syndabockar i gruppen. Det löser inte problem, säger han.

Eskola är tydlig med att han tycker sådana här problem borde lösas internt i gruppen och inte i medierna.

Arja Isotalo står utomhus och är glad.
Bildtext SDP:s gruppordförande Arja Isotalo tycker inte stämningen i gruppen är fientlig. Men det kan enligt henne bero på att hon är ny i gruppen som till stor del består av Borgåpolitiker som jobbat tillsammans också tidigare. Arkivbild.
Bild: Johan Nyback / Yle

Inte heller ordförande Isotalo tycker att splittringen är rätt väg att gå för partiet.

– De här sakerna borde gås igenom i gruppen, ansikte mot ansikte. Sedan kan alla se sig i spegeln och fråga sig hur de kan bli bättre, säger Isotalo.

Ett steg mot att förbättra arbetskulturen i gruppen tas i morgon, fredag. Då ordnas en diskussion om diskussionsklimatet i gruppen, en träff som varit inplanerad redan en tid.

Diskussion om artikeln