Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Förfallna trähus utsätts lätt för vandalism: ”Myten om att det är olönsamt att restaurera trähus måste spräckas”

Uppdaterad 28.04.2023 10:17.
Taket på det vita trähuset har rasat. Räddningstjänsten sprutar in vatten i öppningen i taket. Det finns en förkolnad tunna i stående.
Bildtext Huset som brann på Slottsgatan stod tomt, och ingen skadades i branden.
Bild: Kalle Mäkelä / Yle

Att det skyddade trähuset på Slottsgatan brann, kom inte som en överraskning. Enligt dem som Yle Åboland talat med är det ofta sannolikt att förfallna trähus utsätts för vandalism.

För Mikko Laaksonen, som författat en bok om Åbos trähus, kom nyheten inte som någon vidare chock. Han säger att förfallna trähus ofta fattar eld. Då husen förfaller kan vem som helst ta sig in i dem och orsaka skada. Liknande fall har också inträffat tidigare i Åbo på exempelvis Skolgatan, Trädgårdsgatan och Kaskisgatan.

Laaksonen hoppas att tre saker skulle hända angående de förfallande trähusen i Åbo. Han vill att man ska släppa tron om att trähus är ekonomiskt olönsamma att restaurera. Dessutom önskar han att de som äger husen, men inte planerar ta hand om dem, skulle sälja husen. Laaksonen uppmanar också ägarna till att ta ansvar för den fara som förfallna hus orsakar.

– Man behöver slå sönder myten om att det är ekonomiskt olönsamt att restaurera trähus. Det här är en tanke som är äldre än vad jag är. Redan 1975 kunde man visa lönsamheten i att restaurera gamla trähus och sedan sälja dem. Jag förstår inte varför husen inte säljs om ägarna inte har intresse av att sköta om dem, säger Laaksonen.

Gult trähus vid Kaskisgatan 3 i Åbo.
Bildtext Byggnadsinspektionen i Åbo har i flera års tid krävt att fastighetsägaren ska renovera de två trähus som finns på tomten på Kaskisgatan 3.
Bild: Yle/Pontus Nyqvist

– I sådana här bränder är också risken för allvarliga olyckor stor. Folk har skadats och dött i liknande bränder. Samtidigt orsakar bränderna ett hot mot andras egendom.

Mikko Laaksonen säger att Slottsgatans gamla trähus har ett speciellt historiskt värde eftersom de är hus som byggts nästan omedelbart efter Åbo brand 1827.

Laaksonen tycker inte att ägaren av tomten på Slottsgatan nu ska få bygga vad som helst på marken.

– På tomten har staden redan tillåtit att andra gamla byggnader rivs och höghus har byggts som ersättning för att ägaren ska skydda de historiska byggnaderna. Därför tycker jag att en kopia av den gamla byggnaden skulle få byggas på samma plats. Annars kompenserar staden markägaren dubbelt, säger Laaksonen.

Kopior av gamla trähus har redan byggts på andra ställen i Åbo.

Laaksonen påpekar också att trähusen har en viktig plats inom bostadsmarknaden i Åbo.

– Åbo är den enda större staden där trähus är ett riktigt bostadsalternativ. Att renovera gamla hus ger en unik möjlighet att bo i lägenheter som moderna höghus inte kan erbjuda.

– Trähusen har också en stor synlighet för turister som kommer in från hamnen och husen bidrar mycket till bilden de får av staden. Därför är det också viktigt att de är i gott skick, säger Laaksonen.

Åbo stad: ”Det finns inga lätta och snabba åtgärder som är lagliga”

Huset som brann var skyddat i Åbo stads detaljplan. Biträdande borgmästare för stadsmiljön i Åbo, Heikki Pälve, säger att staden länge har varit oroad för stadens trähus. Han berättar också att trähus som en gång tillåts förfalla ofta fortsätter att göra det, vilket i sin tur leder till vandalism.

– Det är mycket svårt för oss att göra någonting på stadsnivå om ägaren inte tar hand om fastigheten. Vi har försökt att skynda med att få saker att hända, men det finns ett gott skydd för ägarna i den här frågan. Om vi kunde göra något så hade vi gjort det redan för länge sedan. Det finns inga lätta och snabba åtgärder som är lagliga, säger Pälve.

Enligt Pälve har staden alltså inte väldigt stora möjligheter att skydda de förfallande trähusen på bättre sätt.

Museicentralen berättar också för Yle Åboland att de anser att staden gjort allt de kan för att skydda huset på Slottsgatan. För dem kom eldsvådan inte heller som en överraskning. Nu är bollen i husägarnas händer.

Baksidan av ett trähus, där man inte längre ser vilken färg huset haft.  Två cyklar lutar mot huset och en gråfärgad bil är parkerad framför det.
Bildtext De förfallna husen på Österbladska tomten har länge förundrat besökare och Åbobor. Så här ser det ut på tomtens innergård.
Bild: Linus Hoffman / Yle

Diskussion om artikeln