Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Lärares påstådda grova språkbruk inför elever i S:t Olofsskolan utreds nu av Åbo stad – elever listade övertrampen

Ett skolklassrum.
Bildtext Elever har skrivit en lista över upprörande saker som läraren sagt under lektionstid.
Bild: Lucas Ekblad / Yle

En lärare vid S:t Olofsskolan påstås ha använt grovt och osakligt språkbruk under lektioner och frågan utreds nu av Åbo stads HR-avdelning.

Skolans ledning blev kontaktad redan under det förra läsåret på grund av att elever upplevt lärarens beteende som opassande.

Också föräldrar till elever i S:t Olofsskolan har varit upprörda över elevernas berättelser om lärarens språkbruk. Elever har skrivit en lista över upprörande saker som läraren sagt under lektionstid.

S:t Olofsskolans rektor Christer Karlsson säger till Yle Åboland att han känner till ärendet och att man under fjolåret redde ut saken med berörda lärare.

Ett porträtt av en man.
Bildtext Rektor Christer Karlsson redde i fjol ut saken.
Bild: Lucas Ekblad / Yle

Det man gjorde då var enligt Karlsson att han och hans chef Liliane Kjellman vidtog de åtgärder som man enligt Karlsson ska vidta. I det här fallet förde man en diskussion med den berörda läraren och diskuterade även byte av undervisningsämnen.

Karlsson understryker att det under det här läsåret inte har kommit in några nya klagomål från elevernas sida gällande skolans lärare.

Nu utreds fallet på nytt

Liliane Kjellman som är direktör för svenskspråkig fostran och undervisning i Åbo stad bekräftar nu för Yle Åboland att man igen utreder frågan. Hon betonar att HR-avdelningen utreder vad som de facto har hänt och poängterar att man i det här skedet inte kan dra förhastade slutsatser.

– Nu måste man ta både lärares och elevers rättsskydd i beaktande, konstaterar hon.

Kjellman berättar att hon har blivit kontaktad av en enskild lärare och att det föranledde att man nu på nytt utreder fallet. Kjellman håller med rektor Christer Karlsson om att några nya klagomål gällande läraren i S:t Olofsskolan inte har kommit in under det pågående läsåret, utan det handlar om att utreda äldre händelser på nytt.

– Vi är alltid skyldiga att agera och försöka undanröja alla hinder för att säkra elevernas rätt till en trygg skolvardag, formulerar Kjellman.

Skäl att se över de interna processerna

Liliane Kjellman säger också att det nu finns skäl att se över de interna processerna inom staden så att det skulle bli tydligare för alla hur man ska göra ifall man är missnöjd med skolan. Det är också viktigt att se över hur man från skolans och stadens sida ska kommunicera med berörda familjer kring dylika fall.

– Då ett fall har utretts internt och arbetsgivaren har vidtagit åtgärder – hur ska man kommunicera det utåt? Vad kan man berätta utan att bryta mot lagen? Det är svårt, konstaterar Kjellman.

Liliane Kjellman, en dam med ljust hår och glasögon, är servicedirektör för svenskspråkig fostran och utbildning i Åbo stad.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Hon betonar att hon helst skulle se att elever, föräldrar och lärare i första hand kontaktar rektor eller henne själv ifall de är missnöjda med något som berör skolan.

– Det är viktigt att skolan eller jag får den informationen så att vi kan vidta åtgärder, säger Kjellman.

Vad utredningen kan resultera i vill Kjellman inte i det här skedet kommentera.

Svenska Yle har försökt nå läraren för en kommentar utan att lyckas.