Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

UPM i Jakobstad stannade på grund av strömavbrott i Sverige

Det omfattande elavbrottet i Sverige igår onsdag (26.4) orsakade ett driftstopp på UPMs cellulosafabrik i Jakobstad.

Elfrekvensen sjönk nära en kritisk gräns i stamnätet vilket ledde till automatiska skyddsåtgärder på cellulosafabriken. Det hela gick på en halv minut men det tog ett halvt dygn att köra igång fabriken igen.

Det plötsliga driftstoppet skadade inte några maskiner men orsakade luktproblemen. Vid tillfället blåste det dock ut mot havet.

Orsaken till det stora strömavbrottet i Sverige var ett serviceavbrott som ledde till att två kärnreaktorer tvingades stänga.

Källa: Ruotsin suuri sähkökatko aiheutti UPM:n sellutehtaan alasajon Pietarsaaressa – puolen minuutin häiriöstä puolen vuorokauden tehtaan ylösajo.

Relaterat

Jakobstad en av Östersjöregionens kulturpärlor

Jakobstad har valts till en av Östersjöregionens kulturpärlor tillsammans med Svendborg i Danmark, Kiel i Tyskland och Rūjiena i Lettland.

Den internationella juryn som stod bakom valet var imponerade av det engagemang som städerna visat i tävlingen.

”Deras kreativa och inkluderande tillvägagångssätt för att stärka social motståndskraft har överträffat våra förväntningar”, skriver juryn i prismotiveringen.

Varje år kommer fyra pärlor att utses och tillsammans kommer de sedan att utgöra ett nätverk som fortsätter att dela kunskap.

En man i gul reflexjacka och mössa står på en snöig cykelväg med ett upplyst trafikmärke på marken.

Jakobstads vägbelysning blir både smartare och energisnålare

I Jakobstad jobbar man för fullt med att förnya vägbelysningen. Energieffektiva lampor kan betala tillbaka sig på ett år. Dessutom vill staden använda smart belysningsteknolgi för att höja trafiksäkerheten.

I Österbotten syns industrifackets strejk på bland annat ABB och Ekeri

Industrifacket meddelar om omfattande strejker nästa veckas torsdag, totalt berörs 455 arbetsplatser.

I Österbotten kommer det att strejkas på bland annat släptillverkaren Ekeri i Pedersöre, rörtillverkaren OSTP i Jakobstad, Närpes trä- och metall och på ett antal enheter på ABB i Vasa.

Enligt industrifacket berör strejken totalt kring 40 000 anställda runt om i landet. Strejkerna gäller inte nödarbete eller arbete som är nödvändigt för att trygga liv och hälsa.

Hela listan på vilka arbetsplatser som berörs hittas här. Fackförbundet PRO har också meddelat om strejk nästa vecka. Den listan hittas här.

Fäbodavägen i Jakobstad rätas ut

I Jakobstad har Fäbodavägen stötts och blötts i årtionden.

Nu ser det ut som om man äntligen kommer till skott med att bygga en rakare väg som blir en del av statens vägnät.

Den nuvarande vägen som är både smal och kurvig ersätts av en sträcka som staten ska underhålla.

Nu väntar staden på att trafik- och kommunikationsverket Traficom ska godkänna planen för vägen.

Jakobstad står ändå för både planerings- och byggkostnader på uppskattningsvis 2,2 miljoner euro.

Den nya vägen väntas vara klar inom ett par år och dras från rondellen vid Västerleden, söder om travbanan och möter Fäbodavägen före korsningen vid Farmvägen.

Bild från en gata i Jakobstad.

Jakobstad skär ner kultur- och fritidstjänster med 740 000 euro: ”Problematiskt när många har svårt att klara sig ekonomiskt”

Staten skär ner på den fria bildningen samtidigt som Jakobstads ekonomi är ansträngd. Därmed krymper verksamheten samtidigt som deltagaravgifterna stiger.

Jakobstad ser över detaljplanen för den så kallade Mattsson-tomten

Den detaljplan som fullmäktige godkände i maj ifjol fick tummen ner av Vasa förvaltningsdomstol i oktober.

Samtidigt som staden har lämnat in besvär till Högsta förvaltningsdomstolen, ska man nu försöka ändra på detaljplanen.

Stadsplanearkitekt Sören Öhberg säger ändå att man i dagsläget vet väldigt lite om exakt vad som kommer att ändras.

– Det har förts diskussioner med berörda personer men ännu är det för tidigt att sia något om hur det nya förslaget kommer att se ut, säger Öhberg.

Staden vill bygga ett fyravåningshus på tomten där sportaffären Mattsson verkade i många år. Just att huset skulle bli fyra våningar högt har mötts med kritik.