Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Årets första kvartal stabilt för Stockmann

Årets tre första månader visar stabila siffror för Stockmannkoncernen. Under kvartalet omsatte koncernen 198,5 miljoner euro, vilket är 2,4 miljoner euro mer än under samma period i fjol.

Det justerade rörelseresultatet gav en förlust på 2,4 miljoner euro. Det är en förbättring jämfört med samma period i fjol, då koncernen gjorde en förlust som var 1,3 miljoner euro större.

I marknadsutsikterna för resten av året förutspår koncernen att detaljhandeln kommer att präglas av en negativ utveckling i konsumenternas förtroende och köpkraft. Risken för potentiella störningar i leveranskedjorna kan inte heller uteslutas.

”Både Lindexdivisionens och Stockmanndivisionens omsättning och lönsamhet förstärktes, trots att det makroekonomiska läget i våra verksamhetsländer fortfarande präglades av utmaningar.” konstaterar vd:n Jari Latvanen i delårsredogörelsen.

Relaterat

Stockmann-koncernen funderar på att byta namn

Börsbolaget Stockmann Group överväger namnbyte till Lindex Group. Styrelsen ska inleda en strategisk utvärdering i syfte att förtydliga aktieägarvärdet genom att omfokusera koncernens affärsverksamhet på Lindex.

Koncernen motiverar ett eventuellt namnbyte med att över två tredjedelar av omsättningen kommer från butikskedjan Lindex.

Fjolårets resultat på 90 miljoner euro berodde främst på att Lindex gjorde ett bra resultat.

Ett eventuellt namnbyte skulle inte påverka Stockmann-varuhusen, utan de skulle fortsätta sin verksamhet under varumärket Stockmann.

Stockmanns aktie steg rejält på börsen efter nyheten om namnbytet.

Sämre köpkraft och den sena våren drog ner på Stockmanns resultat

Varuhuskoncernen Stockmanns kvartalresultat visar att koncernen påverkas negativt av konsumenternas försämrade köpkraft, höjda räntor och brist på tilltro till ekonomin.

Efterfrågan på modeprodukter minskade också på grund av den sena våren i Norden. Försäljningen fick bättre fart efter medlet av maj.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 32 miljoner euro i april-juni. Motsvarande siffra för samma period i fjol var 35 miljoner euro.

Försämringen förklaras med den försvagade svenska och norska kronan; rörelseresultatet bibehölls på samma nivå som i fjol räknat i lokal valuta.

Omsättningen krympte av samma orsak med drygt sex procent. Som vanligt var det modekedjan Lindex som drog upp det hela på plus. Räknat i svensk och norsk valuta ökade omsättningen en aning.

Källa: STT

Valutakurs försämrade Stockmanns resultat

Stockmannkoncernens omsättning minskade med 1,8 procent under årets fjärde kvartal jämfört med året innan. Det justerade rörelseresultatet var 26,1 miljoner euro (29,6 i fjol).

Lindex försäljning försämrades av en ofördelaktig valutakurs mellan den svenska kronan och euron, uppger vd Jari Latvanen i bolagets bokslutskommuniké.

Stockmann-varuhusen ökade däremot sin omsättning tack vare julförsäljningen.

Resultatet för hela 2022 förbättrades jämfört med året innan.

Enligt bolaget fortsätter företagssaneringen enligt planerna.

Ingången till Stockmanns varuhus i Helsingfors i hörnet av Alexandersgatan och Mannerheimvägen.

Konstsamfundet och schweiziskt holdingbolag börjar samarbeta kring Stockmann

Äger tillsammans drygt 15 procent av Stockmanngruppen.