Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Företagare får köpa tomt i Ekenäs

Det blir företagaren Martin Holmström som får köpa en tomt på Trollbergsvägen 18, alltså det så kallade Garagekvarteren i Ekenäs.

Tomten såldes på auktion och det högsta budet var 62 000 euro.

Det här beslutade stadsstyrelsen i Raseborg för en tid sedan.

Den ligger på samma väg där det finns flera butiker och ett privat affärshus då man kör ut från området kring järnvägsstationen.

Enligt tidningen Västra Nyland har företagaren planer på att bygga en industrihall där som han också har verksamhet för.

Byggandet ska inledas inom två år, men till tidningen säger företagaren att han säkert inleder arbetena genast.

Relaterat

Jakobstad besvärar sig till HFD angående Mattsson-tomten

Striden om nybygget på den så kallade Mattsson-tomten i Jakobstad fortsätter.

Staden har valt att anhålla om besvärstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen och igår kom ärendet stadsstyrelsen till kännedom.

Vasa förvaltningsdomstol upphävde i oktober stadens beslut om att godkänna områdets nya detaljplan. Detta efter ett besvär inlämnat av Österbottens regionala ansvarsmuseum.

Enligt Vasa förvaltningsdomstol har staden inte i tillräcklig grad utrett verkningarna av planen, särskilt beträffande områdets kulturhistoriska värden.

Staden vill bygga ett fyravåningshus på tomten där sportaffären Mattsson verkade i många år. Just det att huset skulle vara fyra våningar högt har mötts med kritik från museet och från ägarna till puben Black Sheep på andra sidan gatan.

Åbo får köpa ryska generalkonsulatet för en billig peng – planerar riva huset

Med tanke på läget vid Vårdberget bedöms priset vara billigt för staden. Priset på fastigheten är 1,6 miljoner euro för Åbo stad.

Senatfastigheter som säljer fastigheten till staden medger att man kunde ha fått större köpeskilling för fastigheten. De motiverar beslutet med att fastigheten säljs enligt nuvarande planläggning. Priset hade varit mycket högre om fastigheten istället skulle skulle göras om till bostadsfastighet för att nå ekonomisk vinning.

– Vi har också velat uppmana till ett visst socialt ansvar säger Marko Härkönen, direktör för Senatfastigheters fastighetsutveckling och -försäljning.

Åbo stad kommer sannolikt att riva den tidigare ryska konsulatsbyggnaden och eventuellt bygga ett daghem på platsen.

Sannolikt måste jorden också saneras, eftersom man sysslat med gjutning och galvanisering på tomten i början av 1900-talet.

Åbo stadsfullmäktige, som sammanträder på måndag, föreslås godkänna köpet.

Närpes stad köper bostadstomt i Kåtnäs

Behovet av nya bostadstomter, speciellt radhustomter är stort i Närpes. Nu föreslår stadsstyrelsen att staden ska köpa ett 1,7 hektar stort markområde i Kåtnäs för en summa på 58 000 euro.

I gällande detaljplan är det aktuella området planerat för småhus och fristående småhus.

Enligt stadsstyrelsens ordförande Hans-Erik Lindqvist (SFP) är det viktigt att få fram fler detaljplanerade tomter i staden, inte minst med tanke på alla planerade industrietableringar i regionen.

– Det är viktigt för varje stad i utveckling, säger han.

Barn gör sandkakor i en sandlåda.

Nytt tvåspråkigt daghem i Esbo får grönt ljus: ”Platsen är inte optimal”

”Staden har få tomter i Olars som är tillräckligt stora”