Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Betesområde i Hagalund i Ekenäs utvidgas

lövskog
Bildtext Först ska områdets mossor och lavar karteras.
Bild: Raseborgs stad

Raseborg vill utvidga betesområdet i Hagalund till södra delen av naturskyddsområdet. Totalt är det frågan om drygt 10 hektar.

Området finns i Västerby i Ekenäs.

NTM-centralen har inom livsmiljöprogrammet HELMI nu beviljat Raseborg omkring 21 000 euro för projektet.

Men först förutsätter NTM-centralen att områdets epitytflora, alltså mossor och lavar som växer på träd, ska karteras.

När karteringen är klar får trädbeståndet glesas ut och betesområdet ta emot djur.

Miljöbyrån i Raseborg ansvarar för karteringen och att staden hittar en lämplig djurägare samt bygger staket.

Betesmarken ställs i ordning så att bete kan inledas sommaren 2024 förutsatt att avtal med en djurägare nås.

Diskussion om artikeln