Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Beställer du skruvar på nätet? Snart ska även privatpersoner betala för importvarors utsläpp

Stålrulle och två personer i reflexkläder och vita hjälmar syns på andra sidan mittöppningen.
Bildtext I år ska importörer börja rapportera om vilka utsläpp de varor de importerar har förorsakat. Om några år måste man också betala för utsläppen.
Bild: SSAB

Importörer ska börja betala för koldioxidutsläpp från bland annat metallprodukter, gödsel och el. En utmaning kommer att vara att få pålitliga uppgifter om utsläppen.

Europeiska unionen har godkänt en gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM). Reglerna med det krångliga namnet betyder att importörer måste betala för de koldioxidutsläpp som importvarorna har orsakat.

I nuläget måste till exempel ståltillverkare i EU betala för sina utsläpp, medan importörer inte behöver betala utsläppsavgifter om de köper stål från ett land där det kanske inte finns några klimatkrav.

Tanken är att varorna ska konkurrera på lika villkor på EU:s inre marknad och att förhindra att fabrikerna flyttar till länder med lägre krav.

En arbetare ser på en rulle i en stålfabrik.

Billig el och nya EU-avgifter ska göra fossilfritt stål lönsamt

Branschen hoppas på exportstöd då utsläppsrätterna slopas.

”Utmaning att få pålitlig data”

Reglerna kallas ofta för koldioxidtullar. Sture Skinnar, projektchef vid Tullen, anser att det är olyckligt att benämningen har blivit så etablerad.

– Det är inte frågan om en tull, vilket kan bli svårt att förklara i Finland eftersom det är Tullen som ansvarar för övervakningen, säger Skinnar.

I stället för en tullavgift måste importörer deklarera varornas utsläpp och köpa certifikat för importen.

Reglerna gäller endast vissa varor, bland annat en rad metallvaror.

Importreglerna gäller följande varor

Under övergångsperioden 2023–2025 ska importörerna endast rapportera om utsläppen. Senare måste importörerna också betala för dem.

Importörerna ska själva rapportera om utsläppen. Hur granskar Tullen att siffrorna stämmer?

– I början kan det vara en utmaning för importörer, leverantörer och myndigheter att nå samsyn om hur man kan få pålitliga data. Men med tiden utvecklas uppföljningssätt som bygger på statistik från övergångsperioden, säger Skinnar.

Uppgifterna granskas av utomstående kontrollörer.

Så här påverkas företagen

Sture Skinnar uppmanar alla importörer att gå igenom Tullens lista på varor för att se om reglerna gäller dem.

– Nu gäller det för importörerna att ta kontakt med leverantörerna om de kommande kraven för att diskutera hur företagen ska få de här uppgifterna, säger Sture Skinnar.

Skruvar
Bildtext Skruvar, muttrar och brickor hör till de berörda varor som också privatpersoner kan tänkas importera.
Bild: Mikael Crawford/Yle

I oktober börjar övergångsperioden då importörerna endast ska rapportera om utsläppen. Det är ändå inte nödvändigtvis en enkel uppgift att få tag på data om utsläppen.

– Den enda parten som med säkerhet kan ta fram uppgifterna är tillverkaren.

År 2026 är övergångsperioden slut, och efter det ska importörerna deklarera utsläppen. De första deklarationerna ska lämnas in 2027. Importörerna köper sedan certifikat för de deklarerade utsläppen.

Samma regler gäller för privatpersoner

Sture Skinnar berättar att det inte spelar någon roll om det är ett företag eller en privatperson som beställer varor – det är samma regler som gäller. Systemet inkluderar ändå bara vissa varor och största delen av produkterna är sådana som få privatpersoner skulle få för sig att importera, till exempel stålbalkar eller vätgas.

Skinnar är ändå säker på att det kommer att uppstå situationer då också privatpersoner blir tvungna att köpa certifikat. Gränsen för att en beställning ska omfattas av reglerna är att värdet överstiger 150 euro.

– I gruppen med järn- och stålprodukter finns ganska många varor som förekommer inom detaljhandeln. Ett exempel som jag kommer att tänka på är skruvar, muttrar och brickor, säger Skinnar.