Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tre västnyländska kommuner ska samarbeta om sysselsättningen

bild på blankett från TE-centralen
Bildtext Kommunerna tar över TE-centralernas uppgifter år 2025.
Bild: All Over Press

Hangö, Raseborg och Ingå planerar att tillsammans skapa ett sysselsättningsområde från och med januari 2025.

Det beror på att kommunerna tar över arbets- och näringsbyråernas (TE-centralernas) uppgifter från och med 2025. Riksdagen godkände lagförslaget den första mars i år.
Reformen genomförs eftersom man anser att kommunerna har närmare kontakt med de arbetssökande än TE-centralerna.
Hangö och Raseborg samarbetar redan nu om sysselsättningstjänsterna efter att ha beviljats undantagslov. Nu vill man samarbeta även med Ingå.

Viktigt med service på båda språken

Kommuner eller sysselsättningsområden som har en arbetskraft på minst 20 000 personer kan ordna tjänsterna självständigt. De kommuner eller områden som inte uppnår det här antalet kan ansöka om undantagstillstånd.

De kriterier som beaktas vid undantagstillstånd är hur långa avstånden är till servicen, skärgård och tryggande av tvåspråkig service.
Hangö, Ingå och Raseborg uppnår inte tillsammans kravet på arbetskraft. Den består av drygt 18 600 personer. Kommunerna kommer att ansöka om undantagstillstånd och hänvisar till alla kriterier för undantagstillståndet. Det viktigaste är service på både svenska och finska.

Ansökan om undantagslov skall vara inlämnad till Arbets- och näringsministeriet den 31 oktober i år.
Stadsstyrelsen i Hangö föreslår Raseborg och Ingå att de tre kommunerna senast den 30 juni fattar ett beslut om att bilda ett gemensamt sysselsättningsområde från och med januari 2025.