Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

177 ukrainare har nu en hemkommun i Österbotten – har fått ansöka sedan mars

Seinäjoen kaupungintalon lipputangoissa nostettuna Suomen ja Ukrainan liput suurlähettiläs Olga Dibrovan vierailun kunniaksi 23.3.23.
Bild: Seinäjoen kaupunki

Relativt många valde Jakobstad och Vasa. Totalt har ändå bara en liten del av ukrainarna i Finland ansökt om en hemkommun.

Under mars månad fick cirka 2 400 ukrainare en hemkommun i Finland och de har nu samma rättigheter och skyldigheter som andra som bor stadigt i landet.

Efter att de vistats minst ett år i Finland fick de från och med den första mars möjligheten att ansöka om en hemkommun i Finland.

Från att ha fått sin service från mottagningscentralerna får dessa ukrainare nu sin service från kommunerna och välfärdsområdena.

Jakobstad och Vasa sticker ut

Flest ukrainare har föga överraskande valt att slå sig ner i landets största städer, som Helsingfors, Vanda och Tammerfors.

Men sett till den procentuella andelen av befolkningen klår Jakobstad och Vasa de större städerna. När 313 ukrainare numera är Helsingforsbor har 44 valt Jakobstad och 41 Vasa.

Sett till landskapen finns Österbotten på fjärde plats med totalt 177 ukrainare.

Observera att siffrorna alltså gäller mars och att de inte innefattar pågående april månad. Det är också frågan om förhandsuppgifter som kan komma att justeras en aning.

På Statistikcentralen klargör överaktuarie Markus Rapo att siffran på totalt 2 446 ukrainare nästan uteslutande består av personer som kom till Finland redan för ett år sedan och som omfattas av det tillfälliga skyddet för ukrainare som flyr kriget.

- Klart att det i siffran kan finnas såna som flyttat hit av andra orsaker, men såna ukrainare finns det säkert rätt få av just nu, säger Rapo.

Det är ändå bara en liten del av ukrainarna som hittills har ansökt om och tilldelats en hemkommun; totalt lever omkring 45 000 ukrainare under tillfälligt skydd i Finland.