Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

NYT: Expertgrupp hittar felaktigheter i Amnestys kritik av Ukraina

En hand håller upp ett plakat med amestys logo och en fredsduva där det står "I stand with Ukraine".
Bildtext Amnesty International kritiserade i augusti det ukrainska försvaret och menade att det utsatte civila för allt för stor fara.
Bild: EPA-EFE

Det var rätt att granska inte bara angriparen Ryssland utan också försvararen, menar expertgruppen. Men Amnesty Internationals rapport var ändå ett hastverk som alltför lätt kunde misstolkas.

En grupp bestående av fem experter på internationell humanitär rätt kritiserar en rapport där Amnesty International hävdat att ukrainska styrkor utsätter civila för onödig fara.

Det här rapporterar New York Times, som fått tag på en kopia av expertgruppens granskning.

Den 4 augusti kom Amnesty med en rapport som anklagade de ukrainska styrkorna för en krigstaktik som utsätter civila för fara genom att inhysa soldater i och inleda anfall från bebodda områden.

Ryssland ansåg att Amnestys rapport rättfärdigade attackerna mot civila områden.

Fem experter inom internationell humanitär rätt gjorde en utvärdering av processen bakom rapporten genom att intervjua anställda på Amnesty International och gå igenom e-postkommunikation.

Ett hastverk som var otydligt formulerat

Experterna anser att det var rätt att granska handlandet både hos angriparen och hos den som försvarar sig mot ett angrepp.

Samtidigt konstaterar de att Amnestys slutsatser på flera sätt är ett hastverk och att organisationens centrala slutsatser om att Ukraina bryter mot internationell rätt inte är tillräckligt underbyggda av de bevis som var tillgängliga.

I granskningen framkommer det också att rapporten från den 4 augusti var skriven på ett tvetydigt, inexakt och i vissa avseenden juridiskt tvivelaktigt språk.

I synnerhet anser experterna att de inledande styckena kunde tolkas som om de ukrainska styrkorna var lika skyldiga till dödliga attacker mot civila mål som den ryska angriparen, trots att detta inte varit Amnesty Internationals syfte med formuleringarna.