Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Antenner på ryska ambassadens tak i Helsingfors används sannolikt för avlyssning

Uppdaterad 29.04.2023 11:04.
Drönarbild tagen ovanom Helsingfors, i bild syns bland annat Rysslands ambassad.
Bildtext Bilder som Lehtikuva tagit på uppdrag av STT visar att det finns flera parabolantenner på Rysslands ambassad i Helsingfors.
Bild: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Fotografier tagna av STT vid Rysslands ambassad i Helsingfors visar flera antenner på taket. Experten Jack Watling har analyserat bilderna och säger att det antagligen handlar om signalspaning.

Flera parabolantenner som pekar åt olika håll finns på ryska ambassadens tak i Helsingfors. Det finns tre stora antenner och flera mindre, totalt åtminstone elva stycken. Antennerna syns i fotografier som nyhetsbyrån STT tagit.

STT bad äldre forskare Jack Watling vid brittiska Royal United Services Institute att granska fotografierna. Han konstaterar att antennerna med stor sannolikhet används för avlyssning.

Ambassader är ideala platser för spionage eftersom deras personal är skyddad av diplomatisk immunitet och eftersom ingen utomstående får gå in på ambassadens område utan tillstånd, inte ens för att släcka en brand.

Antennernas syfte är sannolikt att avlyssna kommunikation från andra ambassader och finska statens organisationer

Jack Watling

Signalspaning rysk favoritmetod – så här fungerar det

Jack Watling uppger att ambassader i regel brukar ha stora antenner på sina tak eftersom de behövs för krypterad kommunikation.

Antennerna används för att skydda kommunikationen bland ambassadens anställda, men också för att övervaka lokal radio-, data- och teletrafik för att samla in underrättelseuppgifter.

– På Rysslands ambassad i Helsingfors finns åtminstone tre stora parabolantenner som sannolikt kan överföra krypterad data över långa avstånd, säger Watling.

– Dessutom finns det flera mindre antenner vars syfte sannolikt är att avlyssna kommunikation från andra ambassader och finska statens organisationer.

Drönarbild tagen ovanom Helsingfors där Rysslands ambassad syns.
Bildtext Bilderna ovanom ambassaden är tagna den 19 april.
Bild: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Watling är noga med att poängtera att signalspaning är en vanlig metod inom underrättelseverksamheten och inte något som enbart Ryssland sysslar med. Det här påpekar också forskare Mikko Porvali vid Jyväskylä universitet, expert på underrättelseverksamhet.

Signalspaning utförs också på andra ställen än ambassader, exempelvis via flygplan och fartyg.

Ryssland har däremot aktivt använt spionage under diplomatisk täckmantel som en underrättelsemetod utomlands.

Utvisningen av flera underrättelseofficerare och avslag på visum har ändå försvagat den ryska underrättelseverksamheten i Finland, vilket Skyddspolisen Skypo uppgav för en månad sedan.

Skypo vill inte kommentera STT:s fotografier och antennerna på ryska ambassadens tak.

Ska man vara orolig?

STT frågar Jack Watling om den vanliga finländaren som rör sig nära Rysslands ambassad i Helsingfors borde vara orolig för att information från ens egen telefon hamnar i Rysslands händer.

Enligt Watling är det möjligt att Ryssland använder falska basstationer för att avlyssna mobiltrafik och spåra var telefonanvändare befinner sig. Men falska basstationer behöver inte vara kopplade till någon viss byggnad, exempelvis ryska ambassaden.

– Det finns ingen speciell anledning till att en mobiltelefon skulle vara mer oskyddad nära den ryska ambassaden, om inte personen är intressant ur Rysslands synvinkel. En person som är av Rysslands intresse skulle vara oskyddad också längre bort från den ryska ambassaden, eftersom det finns många sätt att spåra mobiltelefoner.

STT har kontaktat Rysslands ambassad i Helsingfors för en kommentar, men har inte fått svar.

En mobiltelefon
Bildtext Enligt Jack Watling är ryska ambassaden antagligen främst intresserade av kommunikationen hos personer som är intressanta ur Rysslands synvinkel.
Bild: EPA/LARRY W. SMITH

Är avlyssning lagligt?

Teleavlyssning, att i hemlighet lyssna på eller spela in telefon- och e-postkommunikation, är tillåtet i Finland endast i ett fall.

Det är endast finska myndigheter som får syssla med teleavlyssning och för det krävs domstolens tillstånd. Det här fastställs i tvångsmedelslagen.

– Myndigheter från något annat land kan naturligtvis inte få ett sådant tillstånd från en domstol i Finland, säger Mikko Porvali.

Utländska aktörer som sysslar med avlyssning gör det alltså utan tillstånd. Så fungerar en stor del av underrättelseverksamheten, konstaterar Porvali.

Mikko Porvali påpekar att det är svårt att veta om man blivit avlyssnad.

– Det enda sätten att visa att en inspelning blivit gjord vore att gå till ambassaden och plocka isär de apparater som använts för att spela in meddelandena. Men den möjligheten finns inte.

Ett stridsflyg i luften.
Bildtext Signalspaning görs också med hjälp av radarspaningsplan, i bild är ett franskt sådant fotograferat i september år 2021.
Bild: Kris Christiaens / Alamy/All Over Press

Porvali säger att det är viktigt att vara medveten om signalspaning och ta hänsyn till det här exempelvis på jobbet, men också i privatlivet.

– Det överlägset viktigaste är att vi beaktar i vilka kanaler vi talar om olika saker och och från vilka olika håll information kan samlas in.

– Personer som i sitt arbete hanterar sekretessbelagda uppgifter ska följa den egna myndighetens anvisningar om hur uppgifterna ska lagras och i vilka kanaler de ska kommunicera.

Antenner vid ryska ambassader också på andra håll

Journalister vid Vsquare, ett internationellt nätverk av grävande journalister, har tidigare rapporterat om liknande antenner på ryska ambassaders tak runtom hela Europa.

En del av antennerna misstänks också i de fallen ha använts för signalspaning.

Vsquare har hittat närmare 200 antenner på 39 olika byggnader i 15 olika länder, bland annat i Sverige.

Flest parabolantenner hittades på Rysslands ambassad i Bryssel.