Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa väljer ny stadsstyrelse

I Vasa ska det väljas en ny stadsstyrelse och nya ordföranden för fullmäktige för de kommande två åren.

Processen sätts igång av stadsstyrelsen på tisdag kväll (2.5) och i slutändan är det fullmäktige som gör valen.

Mandattiden för de som nu sitter på ordförandeposterna i fullmäktige går ut den 31 maj. De är Joakim Strand (SFP), första vice Tommi Mäki (Saml) och andra vice Päivi Karppi (Sannf).

Vad gäller styrelsen ska totalt elva ledamöter väljas.

Relaterat

stadscentrum sett från ovan

Raseborg anställer en ny näringslivsdirektör

Ska vara sektorchef för näringsliv och sysselsättning.

Nykarleby stad tar ställning för pälsnäringen

Nykarleby vill trygga pälsnäringens framtid. På måndagen godkände stadsstyrelsen ett ställningstagande som skickas till Finlands regering.

– Vi vill visa vårt stöd, säger styrelsens ordförande Siw Blomqvist-Frostdahl (SFP).

Fågelinfluensan utgör ett allvarligt hot mot branschen och åtgärder som tas behöver vara tillräckliga för att trygga pälsindustrins aktörer, skriver man i ställningstagandet.

Omkring 15 procent av Nykarlebys totala intäkter kommer från pälsindustrin.

Stadsstyrelsen i Vasa ryter till mot Vasaregionens avfallsnämnd

Under stadsstyrelsens möte på måndagskvällen föreslog ledamot Jorma Kivimäki (SDP), understödd av Lotta Alhonnoro (Gröna), att stadsstyrelsen uppmanar avfallsnämnden att agera enligt NTM-centralens beslut.

Avfallsnämnden har i många år tvistat kring frågan hur transporterna av brännbart avfall och slam ska ordnas och fattade nu i sommar beslutet att fastighetsägarna själva får anlita transportbolag.

Det här har både NTM-centralen och Vasa förvaltningsdomstol konstaterat strider mot avfallslagen. Enligt NTM-centralen ska transporten samordnas av kommunen och myndigheten hotar nu nämnden med 50 000 euro i böter ifall den inte korrigerar sitt beslut.

Vasa stad är ansvarskommun i ärendet och därför är det i första hand staden som skulle betala eventuella böter. Kivimäkis förslag godkändes enhälligt av stadsstyrelsen.

Diskussionen om förtroendet för Vilhelm Junnila som fullmäktigeordförande fortsätter i Nådendal

Stadsstyrelsen i Nådendal tog på måndagen del av en motion, som föreslår att staden tillsätter en arbetsgrupp som ska granska förtroendet för Sannfinländaren Vilhelm Junnila. Han är ordförande för stadsfullmäktige i staden.

Enligt den motion som lämnades in och som skrevs under av 11 ledamöter står det att Junnila borde ha förstått att avgå som fullmäktigeordförande samtidigt som han avgick som minister i somras.

Stadsstyrelsen beslöt att föra ärendet vidare till stadsfullmäktige, som fattar det slutliga beslutet gällande arbetsgruppen.