Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbottens välfärdsområde hoppas snart ha nytt klient- och patientdatasystem – den här gången får också personalen vara med och välja leverantör

Sjukskötare i korridor
Bildtext Personalen har den mycket att säga till om då Österbottens välfärdsområde upphandlar ett klient- och patientdatasystem.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Sedan upphandlingen av systemet Aster föll hösten 2021, har Österbottens välfärdsområde jobbat för att hitta en annan lösning. Nu närmar man sig mållinjen.

Intensiva arbetsveckor ligger bakom Pia Haglund, IT-direktör för Österbottens välfärdsområde. Det är ingen liten sak att formulera upphandlingen av ett nytt klient- och patientdatasystem som ska bli gemensamt för merparten av alla områdets anställda. Totalbudget: 30 miljoner euro.

– Det blev väldigt många rader av krav, över tusen stycken, säger Haglund.

Kraven har bearbetats tillsammans med representanter för personalen: läkare, vårdare, socialarbetare.

– Det har varit väldigt många grupper som gått igenom kraven. Sedan har man gått igenom dem igen och rättat till. Allt som allt är det många timmar jobb som ligger bakom.

Vid det här laget har man kommit så lång att den slutliga anbudsbegäran är publicerad. Svar väntas av tre leverantörer – CGI, Tietoevry och Mediconsult – före den 20 maj.

Personporträtt på kvinna som ler och tittar in i kameran. Hon står utanför sjukhusentré.
Bildtext Maj är en viktig månad när det gäller upphandlingen av ett nytt patientdatasystem, säger IT-direktör Pia Haglund. Bland annat ska engagerade anställda få sätta poäng på de system som man väljer mellan.
Bild: Moa Mattfolk / Yle

Också i följande steg har de anställda mycket att säga till om, berättar Haglund. I valet av leverantör är det inte bara pris och kvalitet som avgör, utan därtill får representanter för personalen vara med under poängsättningen.

Den här produktevalueringen sker i maj månad, precis innan offerterna lämnas in.

– 150 personer kommer att vara med och kolla på alla de tre leverantörernas lösning. De ger poäng för vilken de tycker är bäst, och det kommer att vara ganska avgörande, säger Haglund.

Lärdomar efter haveriet med Aster

Det var i oktober 2021 som planerna på att köpa in amerikanska Cerners klient- och patientdatasystem Aster slutligen föll, efter att kritik hade riktats såväl mot den skenande prislappen som mot systemets användarvänlighet.

Upphandlingen av det systemet skulle fyra dåvarande sjukvårdsdistrikt göra tillsammans. Efter haveriet fick var och en fortsätta resan på egen hand. Pia Haglund säger att man lärde sig en hel del av det strandade projektet. Det här syns inte minst i hur man aktivt tagit med de vårdanställda i processen att vaska fram ett nytt system.

– Den här gången får vi bestämma allt själva. Det som vi fick feedback på då (med Aster, red. anm.) att inte funkade så bra, så har vi nu gjort på ett annat sätt. Egentligen har vi tagit med alla som velat vara med och jobba med detta, säger Haglund.

Haglund berättar att det är mycket som är annorlunda den här gången. Nu har man krävt en ganska färdig lösning istället för en som byggs från noll. Såväl CGI som Tietoevry och Mediconsult har system som redan är i bruk i Finland.

– De här leverantörerna har ju jättemånga kunder i Finland. Man kan vara säker på att det kommer att funka för att det finns så mycket bevis för det. Så på det sättet kan man vara ganska lugn, vi kommer att få en bra lösning, säger Haglund.

Patientsäkerhet äventyras, modernisering fördröjs

I dag används flera olika system sida vid sida inom välfärdsområdet och det här orsakar en rad olika problem.

Sofia Svartsjö har en lång bakgrund inom vårdyrket bakom sig, bland annat som överläkare i Korsholm. Idag fungerar hon som verksamhetsområdesdirektör för social- och hälsocentralerna i välfärdsområdet, och kan se vad bristen på ett gemensamt klient- och patientdatasystem leder till både på verkstadsgolvet och för hur hela välfärdsområdet styrs och planeras.

Svartsjö tar en äldre patient som flyttas från en vårdplats till en annan som exempel. Om personalen som tar emot patienten inte kan ta del av alla väsentliga uppgifter innebär det ett problem.

– Där ser man genast de konkreta problemen, och de innefattar nog också patientsäkerhetsrisker, säger Svartsjö.

För personalen leder avsaknaden av ett gemensamt system till en hel del extra arbete. Svartsjö berättar att en anställd kan få logga in i två eller tre olika system för att bilda sig en uppfattning om patientens situation.

Personporträtt på kvinna som ler svagt och tittar in i kameran. I bakgrunden sjukhusområde med parkeringsplats och grönområde.
Bildtext Verksamhetsområdesdirektör Sofia Svartsjö hoppas att välfärdsområdet snart har ett patientdatasystem som är lätt att använda.
Bild: Moa Mattfolk / Yle

Men utöver potentiellt allvarliga problem med patientsäkerheten och den stress det orsakar professionella i olika vårdyrken att lägga värdefull arbetstid på onödigt administrativt arbete så finns det ytterligare två stora orsaker till varför det nya klient- och patientdatasystemet är så efterlängtat.

Svartsjö berättar att det handlar om ledning och modernisering. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att samla den kunskap som behövs för att utveckla verksamheten inom välfärdsområdet då central information finns splittrad i många olika system.

Samtidigt skulle en stor del av österbottningarna vara redo att ta i bruk fler digitala tjänster, men sådana går inte att integrera med alla de olika klientdatasystem som används idag.

Tyvärr har det här gjort att Österbotten hamnat på efterkälken, säger Svartsjö.

– Den biten är otroligt viktig om vi ska kunna modernisera oss. Det är en nödvändighet med ett nytt gemensamt system för att vi ska kunna komma ikapp i den här digitaliseringen.

Användarvänligt system önskas

Sofia Svartsjö säger att det som de anställda mest av allt önskar sig av det nya systemet är att det är användarvänligt.

– Man ska inte behöva lägga onödig tid på det här arbetet, det ska vara smidigt att använda. Och det ska vara relativt lätt att lära sig.

IT-direktör Pia Haglund vet att det är den här biten som kommer att kräva mest arbete i slutänden.

De beslut som är nödvändiga kan fattas i ganska rask takt. Välfärdsområdesstyrelsen får säga sitt om leverantörernas offerter redan före sommarsemestrarna, fullmäktige genast efter. Om det inte blir några klagomål till marknadsdomstolen kan konfigureringen av det system som väljs inledas redan i höst och om ett år, i maj 2024, kan man börja ta det i bruk.

– Det kommer att vara svårt. Vi har redan de här systemen i vårt område, så beroende på vem som vinner upphandlingen så kommer det att vara lätt för en del av våra anställda och svårare för de andra, säger Haglund.

Läkare sitter vid dator, på bordet även ett stetoskop.
Bildtext Idag går mycket arbetstid inom Österbottens välfärdsområde åt till onödigt administrativt arbete eftersom ett gemensamt patientdatasystem saknas.
Bild: Marjo Pirilä / Yle

Även om ibruktagningen sker stegvis område för område och utbildning för personalen ordnas vartefter så blir den här delen krävande. Sofia Svartsjö påpekar att det handlar om en yrkeskår som redan länge jobbat under hård press.

Ett av kraven på systemet är att det ska fungera fullständigt på både svenska och finska, vilket är unikt för Österbottens välfärdsområde.

Pia Haglund säger ändå att den tekniska biten inte är den svåraste.

– Det tekniska är egentligen det lättaste, att bygga systemet. Men sedan att vi får det att fungera enligt våra processer och ser till att alla får skolning, det kommer att ta tid.

Diskussion om artikeln