Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Larsmo ändrar sig i fråga om lekparker

Uppdaterad 02.05.2023 20:27.

Larsmo hade tänkt riva ett par lekparker men nu ändrar sig tekniska nämnden.

I december i fjol beslöt fullmäktige att riva lekparkerna vid Annäsvägen och Furuholmen. Orsaken var att lekställningarna var i så dåligt skick att de ansågs utgöra en säkerhetsrisk.

Det kom ganska kraftiga invånarreaktioner på rivningsbeslutet, berättar tekniska nämndens ordförande Alf Grankulla (KD).

Ett invånarinitiativ lämnades in och nu ändrar tekniska nämnden sig. Parkerna stängs inte utan i stället förnyar Larsmo utrustningen. Däremot stängs Rivägens lekpark som planerat, och ersätts av en ny park på samma ställe.

Relaterat

Personer sitter en sommarkväll på en stor idrottsplan och ser på en filmförevisning utomhus. Himlen börjar redan bli gråsvart i det tilltagande mörkret.

Vandalismen ökar i Finland – filmförevisning utomhus i Letala måste avbrytas

Vandalism på allmänna platser i Åbo för 330 000 euro i år.

Vasa bäst i landet på grönområden

Vasa stad är bäst i landet på att sköta om sina grönområden, det visar en riksomfattande invånarnöjdhetsenkät.

"Bakom första platsen ligger ett långsiktigt arbete, där vi har använt också alla små resurser som vi har haft.", säger skogschef Timo Jousmäki på Vasa stad i ett pressmeddelande.

Samtidigt är Vasa stad bäst på att sköta sina grönområden kostnadseffektivt. Antalet euro som används per kvadratmeter grönområde är minst i Finland.

I termen grönområden ingår inte bara parker utan också tätortsskogar, lekparer, hundparker, båthamnar och en del närmotionsområden.

Enkäten görs årligen.

Ofoget i Korsholm har minskat

Under sommaren har Korsholms kommun intensifierat övervakningen vid allmänna områden, som till exempel lekplatser och skolgårdar med fler kameror och väktare.

Och övervakningen har gett resultat. Kommunens tekniska direktör Ben Antell berättar att ofoget på kommunens egendom har minskat betydligt jämfört med tidigare somrar.

Vad som ska hända med Olav lekpark i Smedsby som förstödres i en brand i mitten av maj är ännu inte klart. Kommunen har inga medel att ersätta de förstörda lekredskapen och hur det går med kommunens skadeståndskrav är ännu inte klart.

Lekpark byggs i Pumpviken med fjolårets medborgarbudget

Pumpviken i Karis ska få en lekpark redan i höst.

Det bidrag som fick flest röster i medborgarbudgeten i fjol (2022) var att utveckla parkmiljön kring Pumpviken.

Tekniska nämnden i Raseborg har nu förberett byggandet av parken.

Tanken är att den nya parken ska betjäna lite äldre barn och aktivera hela familjen medan Jumboparken i centrum skulle betjäna de lite yngre barnen.

Parken har en total budget på 50 000 euro.

Raseborgs stad har tidigare gjort den lilla ön mitt i Pumpviken mer användarvänlig genom att placera ut bord och bänkar och satsat på belysning. Det kan ses som ytterligare ett led i en trevligare rekreationsmiljö.