Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Med livet som insats flyger fåglar över järnsvägsspåret vid Tölöviken – djursjukhuset vårdar samma svanar om och om igen

En svan ligger på järnvägsspåret. I bakgrunden passerar ett tåg.
Bildtext Bilden är tagen från en olycka nära Helsingfors järnvägsstation i april 2021. Svanen flög in i kontaktledningarna och skadades allvarligt. Bland annat föll tarmarna ut ur buken och den avlivades.
Bild: Christa Granroth

Årligen skadas och dör fåglar när de flyger in i kontaktledningarna vid järnvägsbron mellan Tölöviken och Djurgårdsviken. Trafikledsverket anser att tågtrafiken inte störs så mycket att fågelskydd skulle behövas.

En flaxande fågel har precis flugit över järnvägsbron mellan Tölöviken och Djurgårdsviken.

– Den där gräsanden flög under kontaktledningarna. Den hade tur att inget tåg kom, konstaterar biologen och fågelskådaren Christa Granroth.

Fågellivet i Tölöviken är rikt. Hit kommer många olika arter på jakt efter mat och för att häcka. I år har bland annat tre knölsvanspar byggt var sitt bo i viken.

Fåglarna flyger ofta över järnvägsbron för att ta sig till Tölöviken. Varje år sker olyckor då de kolliderar med kontaktledningarna.

Christa Grönroth står på Tölövikens bro. I bakgrunden syns järnvägsspåret, elledningarna och ett inkommande tåg till järnvägsstationen.
Bildtext Christa Granroth berättar att det finns en risk att fåglar som flyger under kontaktledningarna blir skrämda av förbipasserande tåg, och att de då flyger in i ledningarna.
Bild: Hannah Thule / Yle

– Framför allt knölsvanarna med sina tunga kroppar råkar ut för olyckor, säger Granroth.

Hon berättar att olyckorna vanligen sker på våren och hösten.

– På våren slåss svanarna om revir i Tölöviken, och då flyger de omkring. På hösten flyger svanarna hit för att leta efter föda. Dessutom tränar de ungsvanar som fötts här på att flyga. De är så klumpiga att de flyger in i ledningarna.

Helsingfors järnvägsspår. Bilden är tagen uppifrån och i bakgrunden syns Helsingfors centrum.
Bildtext Kontaktledningarna mellan Tölöviken och Djurgårdsviken är farliga för de sjöfåglar som gärna flyger lågt.
Bild: Hannah Thule / Yle

I februari i år stannade tågtrafiken upp två gånger under samma dag på grund av att svanar vandrade på spåret vid järnvägsbron.

Andledningen till att svanarna gick på spåret var sannolikt att de hade flugit in i kontaktledningarna och fallit ner.

– Det gör ganska ont att krocka, och svanarna blir säkert chockade och snurriga av fallet, säger Granroth.

Även Tölövikens kända vita gräsand Repe flög in i kontaktledningarna vid järnvägsbron i maj 2019. Han fick ett stort sår, och fortfarande syns ärret ovanför näbben.

En vit gräsand.
Bildtext Den vita gräsanden Repe krockade med kontaktledningarna vid järnvägsbron i maj 2019. Ärret syns precis ovanför näbben.
Bild: Christa Granroth

Helsingfors stad känner till olyckorna

För Helsingfors stads miljöinspektör Raimo Pakarinen är fåglars kollisioner med kontaktledningarna vid Järnvägsbron ett välkänt fenomen. Även spårvagnsledningarna vid Långa bron i Berghäll utgör en fara.

– Tyvärr är det ganska vanligt att fåglar flyger in i ledningarna, särskilt knölsvanarna, säger Pakarinen.

Han berättar att fåglar har bättre syn än människan. Men särskilt om det är motljus eller dimma, och i skymningen, ökar risken för kollisioner.

Utöver att fågeln skadas så utgör den även en trafikfara när den faller till marken.

Det är inte Helsingfors stad som ansvarar för järnvägsbron vid Tölöviken och Djurgårdsviken, utan Trafiksledsverket.

Staden har inte föreslagit att fågelskydd ska installeras.

– Det är inte så lätt att prata med en annan myndighet om sådan här saker. Kanske statens naturvårdsmyndighet borde diskutera saken med Trafikledsverket, säger Pakarinen.

Även om Pakarinen tycker att man borde pröva installera fågelskydd för att minska olyckorna så menar han att det blir svårt.

– Det finns väldigt många kontaktledningar. Fåglarna flyger inte enbart över järnvägsbron, utan en längre sträcka mellan Tölöviken och Djurgårdsviken behöver fågelskydd. Det blir dyrt.

Samma svanar skadas

Ville Vepsäläinen, kurator vid Högholmens vilddjurssjukhus, bekräftar att det är vanligt att svanar kolliderar med kontakledningarna vid järnvägsspåret och spårvagnsledningarna vid Långa bron.

– Vi får in minst en svan från Tölöviken i månaden. Ibland tas de in med några veckors mellanrum.

Många gånger är det samma individ som skadat sig, berättar han. Det är framför allt svanarna som häckar i Tölöviken som drabbas.

– Det är väldigt stressigt för djuren att gå igenom processen att först tillfångatas av Räddningsverket för att sedan transporteras till och från Högholmen.

Ibland måste svanen avlivas, men många gånger har den endast fått en skråma som inte behöver vård.

Vepsäläinen ifrågasätter Tölöviken som häckningsplats för en så stor fågel som svanen, och för så många par.

– Om samma svanar transporteras fram och tillbaka mellan Tölöviken och vilddjurssjukhuset gång på gång, så säger det något om platsens lämplighet.

Han tillägger att det är människans beteende som ligger bakom att det finns så många svanar i Tölöviken.

– Här matas de året runt. Jag tvivlar på att det skulle bo tre par i Tölöviken om utfodringen upphörde.

Konsekvensen blir att fåglarna befinner sig i en stadsmiljö som inte är lämpad för dem.

Vepsäläinen tillägger att så många häckande par i en så liten vik lätt leder till revirstrider, vilket också ökar skaderisken.

En svan står på stranden vid Tölöviken. I bakgrunden syns olympistadions torn.
Bildtext Tölöviken är inte en optimal plats för svanar, men de lockas hit på grund att de matas.
Bild: Matti Myller / Yle

Reflexflaggor och andra slags fågelskydd kan minska olyckorna

Christa Granroth tycker att antalet kollisioner med spårvagnarnas kontaktledningar vid Långa bron har minskat efter att staden installerade reflexflaggor längs med bron för ett antal år sedan.

Och kanske skulle olyckorna kunna minska ytterligare.

– Om man hade varierande slags fågelskydd vid ledningarna, till exempel reflexer, bollar och snurror, så skulle man kunna maximera effekten. Om en svan inte reagerar på reflexer så kanske den reagerar på något annat.

Finns inte anledning att installera fågelskydd

Trafikledsverkets chefskommunikatör Hanna Ackley berättar att de bedömt att fågelskydd inte behövs sättas upp.

I vår bedömning utgår vi ifrån hur pass mycket tågtrafiken påverkas av fåglarnas kollisioner med kontaktledningarna. I dagsläget störs inte trafiken till den grad att något måste göras.

Trafikledsverket för inte statistik över hur ofta tågtrafiken stoppas på grund av skadade fåglar på rälsen.

Även om inget djur ska behöva lida i onödan så konstaterar stadens miljöinspektör Raimo Pakarinen att inställningen till fågelskydd vid Järnvägsbron skulle vara annorlunda om det rörde sig om utrotningshotade fågelarter.

– Förmodligen skulle både Helsingfors stad och Närings-, trafik- och miljöverket uppmuntra Trafikledsverket att vidta åtgärder för att skydda fågelarten i fråga.

Knölsvanens bestånd är däremot livskraftigt och förblir det även om några individer dör, menar Pakarinen.

Konsekvenser av Kronbroarna och översvämningsportarna i Tölöviken

Pakarinen berättar att portarna som kommer att installeras under järnvägsbron ska stå öppna största delen av tiden. På så sätt kan sjöfåglarna fortsättningsvis färdas sjövägen mellan de två vikarna.

– Portarna stängs endast om havsvattnet är avvikande högt, och under testperioder som varar högst några timmar per år.

På Kronbroarna installeras kontaktledningar för spårvagnen, men Pakarinen menar att risken för att fåglarna flyger in i dem är mindre.

– Sjöfåglar flyger nära havsytan. Flyttfåglar flyger högre och möjligtvis kan kollisioner ske, särskilt om det är dålig sikt, säger Pakarinen.

En bedömning av miljökonsekvenserna gjordes i samband med planeringen av projektet, och fågelkollisioner bedömdes inte vara sannolika.

– Om vi får in observationer om kollisioner på Kronbroarna så måste vi göra något åt saken. Vi följer upp hur det går.

Diskussion om artikeln