Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Den kommande funktionshinderservicelagen får kritik – Expert: Lagen inte jämlik för alla med funktionsnedsättning

Uppdaterad 16.05.2023 15:09.
Ylva Krokfors står vid ett fönster och tittar i kameran.
Bildtext Ylva Krokfors vid Invalidförbundet är inte nöjd med den nya funktionshinderservicelagen.
Bild: Anna Savonius / Yle

Funktionshinderservicelagen kommer inte att behandla alla personer med funktionshinder rättvist. Det anser Ylva Krokfors på Invalidförbundet.

Lagen om funktionshinderservice, som träder i kraft i oktober, är tänkt att öka jämlikheten och främja individuella tjänster. Social- och hälsovårdsministeriet säger att lagen ska främja stöd för delaktighet och för att fatta beslut.

Ylva Krokfors på Invalidförbundet anser att lagen ändå inte är rättvis för alla funktionshindrade.

– Ett exempel är att personer med utvecklingsstörning får avgiftsfria resor till arbetsverksamheten, medan andra betalar för samma tjänst. Det kan man inte kalla för jämlikt, säger Krokfors.

Hon påpekar att lagen också ger rum för olika tolkningsmöjligheter.

– För tillfället är det svårt att säga hur lagen fungerar. Det behövs prejudikat för att tolka den, säger Krokfors.

Nej till mindre förmåner

Krokfors hoppas på att nästa regering tar itu med dessa brister och inför en strategi som beaktar funktionshindrade i alla politiska frågor.

– Man borde ta hänsyn till exempel när det gäller boende. När en person med funktionsnedsättning blir myndig och ska flytta till eget boende kan det vara utmanande, säger Krokfors

Den nya regeringen kommer att behandla frågor som också berör personer med funktionshinder, bland annat den sociala tryggheten och hur statsbudgeten ska balanseras.

Krokfors anser att den sociala tryggheten för personer med funktionsnedsättning måste tryggas, bland annat genom att inte försämra de sociala förmånerna.

– Personer med funktionsnedsättningar har väldigt små inkomster. Exempelvis vore förslaget att slopa bostadsbidraget en katastrof, säger Krokfors.

Stöd till arbetsgivare

Enligt Statistikcentralen ligger 147 000 personer med funktionsvariation i fara för marginalisering och fattigdom. Därtill står många personer med funktionsnedsättning utanför arbetslivet.

Krokfors har många tankar på att förbättra sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning.

– Bland annat distansarbete, som nu blivit vanligare, kunde vara ett alternativ för personer med funktionsnedsättning, säger Krokfors.

Hon påpekar ändå att främst arbetsgivare behöver stöd för att sysselsätta personer med funktionsnedsättning.

– Både arbetsgivare och personer med funktionsnedsättning behöver hjälp när man börjar ett arbetsförhållande, säger Krokfors.

ÄNDRAT 16.5.2023 kl 15:08: ”autismspektrum” ändrades till ”utvecklingsstörning”