Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skolfrånvaro, psykisk ohälsa, ofog – Hangö behöver en ungdomsledare till

Anonyymejä ihmisiä.
Bildtext Många unga mår dåligt och behöver hjälp och stöd. Bilden är inte från Hangö.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Många unga mår dåligt i Hangö och det behövs fler människor som jobbar med ungdomar. Hangö kan därför komma att få en ny ungdomsledare.

Det är sannfinländarna Katja Liettyä och Pertti Ruuska som i en fullmäktigemotion tar upp det faktum att det i Hangö finns allt fler unga som mår dåligt.

Det tar sig uttryck i bland annat ökad skolfrånvaro, vandalism och psykiska problem. Även droger, alkohol och våld förekommer.

Det är inte helt ovanligt att motioner av det här slaget tar lång tid att förverkliga eller får ett negativt svar. Men i det här fallet är bildningsnämnden helt inne på samma linje att det finns behov av att förstärka teamet som jobbar med unga i staden.

Staden har en mångsidig verksamhet med bland annat uppsökande arbete, ungdomsverkstad och mångprofessionellt förebyggande arbete, men för att inte den nuvarande personalen inte ska belastas för hårt behövs mer personal. Det är nämndens svar till stadsstyrelsen.

Diskussion om artikeln