Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Så här vill EU snabba upp produktionen av ammunition till Ukraina – "Vi försvarar också vår demokrati"

En anställd vid en ammunitionsfabrik i Frankrike framställer en artillerigranat
Bildtext En anställd vid en ammunitionsfrabrik nära Bourges i Frankrike där man producerar olika typers artillerigranater.
Bild: Blondet Eliot/ABACA/Shutterstock/All Over Press

EU:s löfte att förse Ukraina med mera ammunition hänger långt på om man kan öka produktionstakten i de europeiska vapenfabrikerna. För att det ska ske föreslås bland annat budgetmedel till att expandera verksamheten.

Kommissionären Thierry Breton som ansvarar för EU:s inre marknad har i flera veckor varit på rundresa för att bekanta sig med medlemsländernas ammunitionsproduktion.

– Jag är övertygad om att vi kan få upp vår industriella bas för att kunna producera åtminstone en miljon artillerigranater i Europa till Ukraina, sa Breton när han presenterade kommissionens förslag i Bryssel.

Planen går dels ut på att man använder 500 miljoner euro från EU:s budgetmedel till investeringar i unionens ammunitionsfabriker.

Dessutom ska EU-länderna kunna rikta medel från EU-fonder, som den så kallade återhämtningsfonden, direkt till sin försvarsindustri.

Förslaget ska ännu behandlas av medlemsländernas regeringar och av Europaparlamentet.

Finns rätt kapacitet och infrastruktur

Det var i mars som EU-kommissionen med Ursula von der Leyen i spetsen lovade att man ska snabba upp ammunitionsproduktionen för att möta behovet i Ukraina.

EU:s kommissionsordförande Ursula von der Leyen

"Vi behöver agera snabbt" – EU lovar kraftigt öka produktionen av ammunition till Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varnade för dröjsmål.

Man presenterade då en strategi som omfattar tre spår, där de två första handlar om att förse Ukraina med ammunition från befintliga lager i EU-länder och om medlemsländernas gemensamma upphandling av ny ammunition.

För det kommer sammanlagt två miljarder euro att användas från den europeiska fredsfaciliteten, som är unionens fond för att täcka externa militära kostnader.

Det som EU-kommissionären Breton nu lägger fram handlar om det tredje spåret, som alltså enbart fokuserar på produktionsökningen.

Under sin rundresa i elva medlemsländer hittills kunde han konstatera att det finns rätt infrastruktur och produktionskapacitet.

Men framställningen av ammunition har under de senaste åren varit begränsad, och nu behöver man investera i såväl produktionslinjer som know-how, konstaterade han och sa att det nu måste handla om volymer för den krigstid som vi befinner oss i.

EU-kommissionären Thierry Breton i samtal med EU:s utrikesrepresentant Josep Borrell
Bildtext EU-kommissionären Thierry Berton (t.v.) i samtal med EU:s utrikesrepresentant Josep Borrell.
Bild: EPA-EFE

Handlar om mera än bara Ukraina

EU-pengarna ska satsas på att finansiera nya produktionslinjer för bland annat långskjutande artilleripjäser och sprängämnen, men några detaljer avslöjas inte med hänvisning till att det är känsliga militära uppgifter.

Däremot uppgav Breton att man inte kräver att distributionskedjan enbart ska vara europeisk, med hänvisning till det interna bråk som har uppstått om den gemensamma upphandlingen av ammunition.

– Om till exempel krutet kommer utanför EU så har det ingen betydelse, sa den franska kommissionären för den inre marknaden.

På frågan hur man ska bemöta det tvivel som har börjat uppstå i en del medlemsländer om att förse Ukraina med försvarsmateriel, svarade Breton att de handlar om mera än bara Ukraina.

– Att investera i vårt försvar ger oss möjligheten att försvara vår demokrati, sa han.