Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utländska studerande som inte är EU-medborgare befinner sig i en ojämlik situation

Porträtt på forskaren Olivia Maury men vårblommor i bakgrunden
Bildtext Olivia Maury har forskat i internationella studerandes ekonomiska situation.
Bild: Jonathan Fagerholm /Yle

Terminsarvgifter påverkar en redan från tidigare kärv ekonomi och på arbetsmarknaden nappar bara dåligt betalda och tillfälliga jobb. Samtidigt finns Migrationsverkets krav i bakgrunden.

Olivia Maury, doktor i sociologi och forskare vid Helsingfors universitet, har inom ramen för sin doktorsavhandling intervjuat sammanlagt 41 studerande för att kartlägga hurdana institutionella, ekonomiska och arbetsrelaterade utmaningar de har.

Majoriteten av de intervjuade kom från Asien medan de resterande var från icke EU-länder i Östeuropa, Afrika samt Nord- och Sydamerika.

En majoritet av de internationella studerande som beviljas uppehållsrätt i Finland är från länder utanför EU.

”Dagen började klockan 8 på morgonen och tog slut klockan 10 på kvällen. ”Jag jobbade, studerade och jobbade, sedan for jag rakt hem för att sova”

Tanya studerande hemma från Östeuropa i intervju med Olivia Maury

En ojämlik ekonomisk uppförsbacke

Att studera i Finland är ofta en stor kostnad om man kommer från ett land utanför EU. Dessa studerande omfattas bland annat inte av det finska sociala tryggheten. Följaktligen behövs det en dyr privat sjukförsäkring för att beviljas uppehållstillstånd av Migrationsverket. För utländska studerande hemma från ett EU-land garanterar det europeiska sjukvårdskortet vård i Finland.

– Finland är ett land med höga levnadskostnader, speciellt jämfört med till exempel Afrika eller Östeuropa. För att ens kunna ansöka om uppehållstillstånd måste studerande visa att de har en summa på minst 6 720€ på kontot. Idén är att Migrationsverket ska kunna vara säkra på studerandes möjlighet att försörja sig under studiernas gång men det bildar samtidigt en ekonomisk barriär, berättar Maury.

De som Maury intervjuat har inte behövt betala terminsavgifter men det är ändå en realitet för många internationella studerande. Att studera vid ett finländskt universitet kan kosta så mycket som 10 000€ per år, ytterligare en ekonomisk börda.

Beslutet om att införa terminsavgifterna togs år 2016 och möttes av blandade reaktioner.

Den ekonomiska uppförbacken blir ännu brantare till följd av det tuffa klimatet på arbetsmarknaden. Finskan dominerar som arbetsspråk samtidigt som negativa attityder gentemot utlänningar lever kvar. Det är också en balansgång att söka arbete, då studierna kommer med hårda gränser för hur mycket man får tjäna.

Utländska studerandes situation har diskuterats livligt i media. HBL avslöjade nyligen hur kenyanska studerande vid yrkeshögskolan Laurea bland annat tvingats sälja sex för att ha råd med terminsavgifterna.

Olivia Maurys forskning går att hitta via den här länken ifall artikeln väckte intresse.