Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Har du fått engångsersättning? Nu gäller det att granska lönekvittot extra noga

En rad med kassor i en stormarknad
Bildtext Heltidsanställda inom handeln borde ha fått en engångsersättning på 400 euro i april. Den ingår i handelns nya kollektivavtal.
Bild: Carmela Walder/ Yle

En engångsersättning finns inskriven i flera av de kollektivavtal som förhandlades fram under vintern och våren. Till exempel anställda inom handeln borde ha fått en extra ersättning i april.

Anställda inom handeln borde ha fått en extra engångsersättning utbetalad i samband med april månads lön. Men när Svenska Yle besöker stormarknaderna i Kyrkslätt visar det sig att långtifrån alla som jobbar där har kontrollerat om ersättningen har kommit in på kontot.

– Jag vet ingenting om en engångsersättning, säger en anställd.

Kaisa Makkonen som jobbar deltid i en butik vid sidan av studierna har däremot kontrollerat att hon har fått ersättningen. Eftersom hon jobbar deltid får hon inte hela summan på 400 euro, men hon är nöjd med lite extra.

– Det var ingen enorm summa, men den hjälpte mig märkbart för att täcka vissa utgifter.

En rad med kassor i en stormarknad
Bildtext Flera av dem som jobbar i stormarknaden i Kyrkslätt ville helst inte svara på frågor om engångsersättningen, andra visste inte ens om de hade fått den.
Bild: Carmela Walder/ Yle

Servicefacket PAM:s avtalschef Juha Ojala säger att arbetsgivaren borde ha betalat åtminstone hälften av summan på 400 euro i samband med april månads lön. Han är förvånad över att anställda inte ens har kollat sina lönekvitton för att försäkra sig om att de har fått ersättningen.

– Nu då det har kommit nya löneförhöjningar är det väldigt viktigt att kontrollera sitt lönekvitto, säger Ojala.

Ersättningen ska betalas ut utgående från antalet realiserade arbetstimmar säger Ojala. Det betyder att anställda som kallas in enligt behov också ska få engångsersättningen. Storleken på ersättningen är beroende av antalet arbetstimmar.

Det är inte för sent att reagera om en anställd upptäcker att engångsersättningen inte har kommit in på kontot. Den ska betalas ut också retroaktivt.

En anställd som har blivit utan den extra engångsersättningen kan antingen kontakta sin förtroendeman för att be om hjälp eller ta reda på mera via fackförbundets webbplats.

Engångsersättningar inom olika branscher

Teknologiindustrin fick i mars en engångsersättning på 400 euro.

Pappersindustrin fick en engångsersättning på 370 euro. Den betalades ut antingen 1.4 eller som två delbetalningar 1.4 och 1.8.

Livsmedelsbranschen får en engångsersättning på 400 euro i maj.

Universitetsanställda får en engångsersättning på minst 400 euro i maj.

Statsanställda fick 28.4 en ersättning på minst 500 euro.

Kommunanställda och anställda vid välfärdsområden får en engångsersättning på 467 euro i slutet av juni. Det här berör cirka 420 000 löntagare.

Handelns engångsersättning på 400 euro berör omkring 180 000 personer.

Vårdanställda som deltog i vården av coronapatienter fick en ersättning på 600 euro i mars.

Servicefacket PAM förhandlade fram ungefär 30 kollektivavtal under våren. Handeln och apoteksbranschen är de enda som nu har ett avtal där det ingår en engångsersättning.

Juha Ojala har fått frågor om varför de andra branscherna inte har fått samma förmån. Enligt honom har också de andra fått den, men den är inskrivet på ett annat sätt. Inom andra branscher har de avtalade löneförhöjningarna i stället trätt i kraft tidigare.

PAM krävde en engångsersättning för de anställda inom handeln av två olika orsaker. Dels hade S- och K-kedjorna under år 2022 gjort stora vinster, dels hade teknologiindustrin också strax innan förhandlat sig fram till motsvarande ersättning.

Teknologiindustrins engångsersättning motiverades med högre levnadskostnader på grund av inflationen och stigande räntor.

Avtalschefen Juha Ojala är överlag nöjd med avtalsförhandlingarna för servicefacket PAM:s del. Facket lyckades förhandla sig till löneförhöjningar i euro i stället för procentuella löneförhöjningar. Det här är enligt honom ett bättre alternativ inom låglönebranscher.