Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hanken satsar på en engelskspråkig kandidatutbildning: ”Den största utmaningen i Finland är språket”

Porträtt på Hankens rektor Ingmar Björkman, taget utanför skolan.
Bildtext Ingmar Björkman vill fördjupa hankens internationella riktning
Bild: Jonathan Fagerholm / Yle

Svenska Handelshögskolan, i folkmun Hanken, lanserar i höst en engelskspråkig kandidatutbildning. Enligt skolans rektor är det bland annat en satsning på Finlands framtid. Linjen kommer ha 80 studerande under sitt första läsår.

Enligt rektor Ingmar Björkman är det en naturlig utveckling – Svenska handelshögskolan är en internationellt inriktad skola samtidigt som det i Finland finns behov av utländsk arbetskraft.

– Den viktigaste motiveringen är helt enkelt det att Finland behöver flera internationella studerande som sedermera blir framtida arbetstagare här. Från statligt håll hoppas man kunna tredubbla antalet utländska studerande i Finland inom de kommande åren, säger rektor Ingmar Björkman

Björkman konstaterar att även Hanken måste dra sitt strå till stacken när det kommer att locka utländskt kunnande till Finland.

– Tittar man på demografin i Finland är det alldeles klart arbetskraftsinvandring behövs och via högklassiga studier går det att locka människor till Finland. På ett globalt plan konkurrensen hård mellan skolor när det kommer till rekrytering av nya studerande. Här ger kandidatutbildningen oss större konkurrenskraftighet.

Hanken har redan under en lång tid profilerat sig som en internationell skola. Alla som studerar här åker på utbyte som en obligatorisk del av sina studier och ett engelskspråkigt magisterprogram finns redan. Den här utvecklingen kommer alltså att fortsätta men inte på bekostnad av svenskan.

Det internationella kunnandet möjliggör att Hanken även i framtiden kan erbjuda högklassig utbildning på just svenska

Ingmar Björkman, rektor för Hanken

– Intagningen till det svenskspråkiga programmet ändras inte och svenskan kommer fortsättningsvis att vara i centrum. Man måste komma ihåg att svenska och engelska inte utesluter varandra utan istället fungerar som kompletterande element.

Svårt att integreras i Finland?

– Integration är den största utmaningen när det kommer till arbetsrelaterad invandring och här spelar utbildning en värdefull roll. Via studielivet får våra internationella studerande viktiga sociala kontakter och studierna fungerar som en inkörsport till framtida jobb. Samtidigt är vi medvetna om utmaningarna på arbetsmarknaden och beredda att stödja våra studerande i övergången till arbetslivet, säger Björkman

Inom politiken har behovet av utländsk arbetskraft diskuterats aktivt. Samtidigt har det visat sig att ekvationen inte är så enkel att lösa. På arbetsmarknaden är finskan det dominerande språket vilket avskräcker många eller leder till att utlänningar inte får jobb inom den bransch de är utbildade till.

– Kandidat- och magisterutbildningarna kompletterar varandra, en längre studietid ger större möjligheter till djupare integration. Det kommer också att satsas på språkundervisning. Målet är att en utländsk studerande ska behärska åtminstone ett av våra inhemska språk vid utexaminering.

En annan stötesten för internationella studerande har varit att få uppehållstillstånd i Finland. Förr beviljades studerande uppehållstillstånd för högst ett år men idag beviljas det för hela studietiden, en förändring som enligt Björkman är mycket välkommen.

Sedan passar han bollen till arbetslivet där han uppmuntrar företag att våga anställa på engelska.

Micheal Grinick, porträtt taget utanför svenska handelshögskolan i Helsingfors
Bildtext För tyska Michael Grinick studier vid hanken ett lyckat äventyr
Bild: Jonathan Fagerholm / Yle

”Var inte så ödmjuka”

Michael Grinick är från München i Tyskland och tog en kandidatexamen i ekonomi i sin hemstad men fick aldrig chansen att åka på utbyte. Därför valde han att fortsätta sina studier på Hankens engelskspråkiga magisterprogram och det är ett beslut som han inte har ångrat.

– Jag trivs mycket bra i Finland. Det är ett säkert och trevligt land med utmärkta utbildningsmöjligheter. Stereotypin att finländare är inåtvända tycker jag att är överdriven, själv blev jag mycket varmt välkomnad med i studielivet vid Hanken.

– När jag gick till campus var det inte bara för att gå på föreläsning utan det hörde också till att ta en kopp kaffe med vänner, berättar Grinick.

Utbildningen håller hög klass och de internationella studerande som jag träffat har upplevt samma sak

Enligt Grinick har det finska utbildningssystemet potential att locka mycket internationella studerande, men lite mera reklam utomlands skulle inte skada.

– Finländare väldigt ödmjuka, det är ingen skam att vara stolt över något ni gör rätt. Själv tycker jag att utbildningen håller hög klass och de internationella studerande som jag träffat har upplevt samma sak, säger han.

– Ta fasta på de saker ni gör bra och försök att också föra fram det för en internationell publik så tror jag nog att den nya kandidatutbildningen blir ett lyckat projekt.

Det är inte bara själva utbildningen som intresserar utländska studerande, det finns även många som vill stanna kvar och arbeta i Finland efter studierna.

– Nästan alla som jag studerade med har ett intresse av att börja arbeta i Finland eller så har de redan fått jobb. Den kanske största utmaningen är språket, utan finska är möjligheterna begränsade. Själv hade jag turen att få ett jobb där arbetsspråket var engelska direkt efter att jag utexaminerades.