Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

ECB höjer styrräntan med 0,25 procentenheter

Uppdaterad 04.05.2023 16:26.
ECB-chefen Christine Lagarde förklarar centralbankens räntebeslut - Spela upp på Arenan

Europeiska centralbanken meddelade på torsdagen att styrräntan höjs med 25 baspunkter.

Inflationen är fortsatt alltför hög under alltför lång tid, konstaterar Europeiska centralbanken i sitt pressmeddelande om dagens penningpolitiska beslut. På grund av det fortsatt höga inflationstrycket har rådet därför fattat beslutet att höja ECB:s tre styrräntor med 25 punkter, alltså 0,25 procentenheter.

Den huvudsakliga styrräntan stiger därmed till 3,25 procent från och med den 10 maj 2023. Senast höjde ECB styrräntan med en halv procentenhet.

Enligt ECB-rådet har den totala inflationen sjunkit under de senaste månaderna, men det underliggande pristrycket är fortsatt starkt. Beslutet om en räntehöjning var väntat, även om inflationstakten har sjunkit i euroområdet sedan toppnivån på 10,6 procent i oktober.

Liten ljusning i inflationskolumnerna

Om man frånser energi- och livsmedelspriserna var inflationen i euroområdet 5,6 procent i april, vilket är lite lägre än i mars och på samma nivå som i februari, sa Christine Lagarde.

Lagarde konstaterade också att inflationen i fråga om livsmedelspriser fortfarande är hög, men att 13,6 procent i april ändå innebär en nedgång från 15,5 procent i mars.

Precis som vid tidigare tillkännagivanden om räntehöjningar ligger centralbankens fokus fortfarande på att få ner inflationen till det officiella målet på två procent.

– ECB-rådets framtida beslut kommer att säkerställa att styrräntorna sätts på nivåer som är tillräckligt restriktiva, och under så lång tid som är nödvändigt, för att inflationen inom rimlig tid återgår till tvåprocentsmålet på medellång sikt, konstaterade centralbankschefen Christine Lagarde på torsdagens presskonferens.

Källa: ECB